Informatiesessie Defence, Industry and Research Strategy (DIRS)

Op 4 oktober organiseerde het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie een informatiesessie over de Defence, Industry and Research Strategy (DIRS). Tijdens deze sessie verduidelijkten zowel de minister van Defensie, Ludivine Dedonder, als de vice-eerste minister en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, in aanwezigheid van de pers en vertegenwoordigers van de industrie het belang van deze strategie.

De Defence, Industry and Research Strategy beoogt de ontwikkeling en bestendiging van een Belgische defensiegerelateerde technologische en industriële basis die:

  • bijdraagt tot de ondersteuning van het nationale veiligheids- en defensiebeleid en tot het versterken van de strategische autonomie van de EU;
  • België positioneert als een relevante, betrouwbare en competitieve technologische partner in de Europese en trans-Atlantische capacitaire ontwikkeling;
  • in kritische domeinen de nodige nationale autonomie garandeert op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, technologische expertise en industriële capaciteit;
  • de nodige economische en maatschappelijke return genereert in de vorm van kennis alsook militaire en civiele technologieën voor duaal gebruik (dual‑use).

Tijdens de informatiesessie, die doorging in de Koninklijke Militaire School, werden de doelstellingen, principes en prioriteiten toegelicht door kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Steven Lauwereys, projectofficier voor de ontwikkeling van de DIRS binnen het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. Voorbeelden van concreet beleid werden voorgelegd door luitenant-generaal Frédéric Goetynck, directeur-generaal Material Resources en National Armament Director (NAD), en door kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Filip Borremans, directeur-generaal van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

Voor meer informatie over de DIRS, klik hier.