Sinds de val van de Berlijnse Muur en de implosie van de USSR hebben opeenvolgende Belgische overheden hun beleidsprioriteiten bijgesteld en hebben ze het vredesdividend ten volle willen benutten. De gebeurtenissen van de afgelopen tien jaar, gaande van de terugkeer van geostrategische rivaliteiten, natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen tot conventionele oorlog op Europees grondgebied en hybride activiteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de cyberruimte, energie en natuurlijke bronnen, brengen ons terug naar de harde realiteit! Een soevereine staat heeft de taak om zijn bevolking te beschermen, zijn grondgebied te verdedigen en zijn onafhankelijkheid te verzekeren. Het is cruciaal om voorbereid te zijn om het hoofd te kunnen bieden aan toekomstige crisissen en oorlogen. Dertig jaar lang desinvesteren heeft ons land en ons volk kwetsbaarder gemaakt dan tijdens de Koude Oorlog. De veerkracht van onze maatschappij tegenover hybride dreigingen moet opnieuw een prioriteit worden. Een van de grote uitdagingen die de overheden moeten aangaan betreft het menselijk kapitaal. Niet alleen de kwaliteit van individuen is essentieel; om bestand te zijn tegen – zowel virtuele als fysieke – destabiliserende schokken, wordt het ook opnieuw van fundamenteel belang veel mensen op korte termijn te kunnen inzetten in alle kritieke domeinen die noodzakelijk zijn voor het bestaan van een land en om het in staat te stellen zich te verweren.

In eerste instantie heeft dit colloquium tot doel de deelnemers aan het denken te zetten over twee onmisbare concepten voor het bestrijden van crisissen: de veerkracht van onze maatschappij (met onze levensstijl en waarden) en totale defensie. Het spoort hen ook aan om zich de vraag te stellen of investeringen, materieel en een beperkte structuur wel volstaan. In welke mate zou er gewerkt moeten worden aan het inzetten van een breed scala aan maatschappelijke middelen, wat zich moet vertalen in gedetailleerde interdepartementale plannen en gecoördineerd, gesynchroniseerd en gestuurd moet worden met de nodige middelen? In tweede instantie zullen we ons buigen over twee specifieke gevallen: 1) het beschikbare menselijk kapitaal, in het bijzonder de reserve die onmiddellijk ingezet kan worden gedurende verschillende tijdsperioden van verschillende duur, afhankelijk van de omstandigheden; 2) de onontbeerlijke civiel militaire samenwerking en publiek private partnerschappen die ontwikkeld moet worden om niet alleen onze kritieke infrastructuur te beschermen, maar ook de ecosystemen die instaan voor haar functioneren.

Uitnodiging en programma downloaden (update 18/04/2023)

Onderzoekslijn: België

Bron afbeeldingen: BE Defence

Colloquium

Belgische Veiligheid 2040: welke maatschappelijke middelen mobiliseren?

PANEL 1: Concept ‘totale defensie’
Dr. Paal Sigurd Hilde video & ppt
Dr. Joakim Berndtsson video & ppt
Dr. Ieva Bērziņa video & ppt
Kolonel Erik Claessen video & ppt
PANEL 2: Veerkracht
Dr. Viktoriia Vdovychenko ppt
Dr. Rasmus Hindrén video
Dhr. Jan Bayart video
Mevr. Cathy Berx video & ppt
PANEL 3: De Reserve
Luitenant-kolonel Arnaud le Grelle video
Mevr. Myriam Broeders video & ppt
Commandant AAE Benoît Chaucheprat video & ppt
Kolonel EMG Alexandre Vautravers, PhD video & ppt
PANEL 4: Civiel-Militaire Samenwerking
Mevr. Leen Depuydt ppt
Dhr. Filip Smeets ppt
Dhr. Marcel van Eck video & ppt

Uitnodiging en programma downloaden (update 18/04/2023)

Talen : Nederlands, Frans en Engels
Simultane vertolking in het Nederlands, Frans en Engels

19 april 2023, 9.30 u. – 19.30 u.
> 9.00 u. – Registratie
> 9.30 u. – Colloquium
> 17.30 u. – Receptie

20 april 2023, 9.30 u. – 17.30 u.
>
9.00 u. – Registratie
> 9.30 u. – Colloquium

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel