Het presidentschap van Vladimir Poetin wordt meestal geassocieerd met de heropstanding van Rusland als een militair sterke en machtige staat in het internationale systeem. Het wordt echter ook in verband gebracht met een nieuwe trend: het toenemende gebruik van “semi-statelijke” informele veiligheidsorganisaties en particuliere militaire bedrijven die de afgelopen jaren hebben aangetoond een sleutelrol te spelen in de oorlogen bij volmacht waarbij Rusland is betrokken, onder meer in Oekraïne, Syrië en Libië, en die nu ook steeds meer aanwezig zijn in Sub-Sahara-Afrika. Deze semi-statelijke veiligheidsactoren, waarvan de Wagner-groep ongetwijfeld het bekendste voorbeeld is, betrokken bij militaire bijstand en/of gewapende gevechten in het buitenland, hebben vaak op een heimelijke manier gefunctioneerd als strijdkrachten aan het puntige uiteinde van de stok van Moskou. Hun operaties lijken cruciaal te zijn in de uitvoering van de Russische strategie voor escalatiebeheersing en voor de betrekkingen met tegenstanders en bondgenoten. Gezien hun steeds grotere frontlijnrol in Ruslands alomvattende strategie (comprehensive approach), is het tijd om meer inzicht te verwerven in zowel de reden waarom de Russische staat zo vaak beroep heeft gedaan op deze “grijze” actoren om cruciale gewapende veiligheidsfuncties te vervullen, evenals inzake de uitdagingen waarmee men wordt geconfronteerd wanneer men Russische militaire acties in het buitenland probeert toe te wijzen.

De vraag naar de Russische motieven om Wagner (en soortgelijke groepen) in dienst te nemen zonder ze te legaliseren, is van groot belang voor iedereen die Rusland en zijn internationale gedrag en traject wil begrijpen. Toch blijven er belangrijke vragen over de mate van controle die het Kremlin uitoefent op deze groepen. Hoe kan men zich de ondoorzichtige relatie die zij hebben met de Russische staat het best verbeelden? Wat is hun rekruteringsbasis? Hoe en waar opereren ze? In hoeverre lijken ze (al dan niet) op particuliere militaire bedrijven van mondiale aard die betrokken zijn bij gewapende gevechten in het buitenland?

Om licht te werpen op dat centrale element van Ruslands hybride toolbox – dat in feite weinig bekend is bij het publiek – hebben we het genoegen twee experten uit te nodigen die op dat gebied complementair pionierswerk hebben verricht. Dr. Candace Rondeaux is praktijkhoogleraar aan de School of Politics and Global Studies van de Arizona State University en senior fellow bij het Center on the Future of War. Dr. Kevin Limonier is docent Slavische studies aan het Institut français de géopolitique (Universiteit van Parijs).

©2019 European Union (photographer: Peter Biro)

Online avondconferentie

Vooruitzichten voor vrede in het door oorlog verscheurde Jemen

Doctor Laurent BONNEFOY
Doctor Thomas JUNEAU

Moderator: Didier LEROY

Taal: Engels

25 februari 2021, 17.00 u. – 18.30 u.
> Vanaf 16.00 u. – Onthaal –
verbinding met de online conferentie
> 17.00 u. – Conferentie en vragenronde

Video’s van de conferentie:
Docteur Laurent BONNEFOY
Docteur Thomas JUNEAU