De Covid-19 crisis die Europa reeds anderhalf jaar lang treft, vormt een test voor de EU. Het test de veerkracht van haar gezondheidssysteem en haar bestuurswijze, evenals haar vermogen om de cohesie en de waarden die worden belichaamd in het Europese project te bewaren. De pandemie legt ook de eenzaamheid en strategische kwetsbaarheid van Europa bloot in een wereld die wordt gekenmerkt door hevige concurrentie tussen China en de Verenigde Staten. Tot slot, hoewel de effecten van de gezondheidscrisis op het veiligheids- en defensiebeleid van de EU-lidstaten voorlopig relatief beperkt lijken te zijn, blijven de gevolgen op langere termijn voor het Europese veiligheids- en defensiebeleid onzeker.

Wat leert de gezondheidscrisis ons over hoe de EU functioneert en over de doeltreffendheid van haar model en haar weerbaarheid? Welke uitdagingen moet de EU aangaan op het gebied van volksgezondheidsbeleid en strategische soevereiniteit? Wat is de impact van de Covid-19 crisis op de veiligheids- en defensie-engagementen van de EU-lidstaten en op de internationale veiligheidssituatie in het algemeen? Wat zijn de uitdagingen op het gebied van veiligheid en defensie waaraan de EU het hoofd moet bieden om haar preventie- en weerbaarheidsbeleid op het gebied van de gezondheidsveiligheid te verbeteren?

Om deze vragen te beantwoorden en hun analyse van het beheer van de pandemie door de EU met ons te delen, hebben we het genoegen twee experten te mogen verwelkomen: Dr. Claudia Major, hoofd van de onderzoeksafdeling Internationale Veiligheid aan het Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit (SWP), en dhr. Eric-André Martin, Secretaris-Generaal van de Studienausschuss für deutsch-französische Beziehungen (CERFA, French Institute of international relations).

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: Europa

Online avondconferentie

De EU en de Pandemie:
Geleerde lessen en toekomstige uitdagingen

Doctor Claudia MAJOR
De heer Eric-André MARTIN

Moderator: Estelle HOORICKX

Taal: Engels

17 juni 2021, 17.00 u. – 18.30 u.
> Vanaf 16.00 u. – Onthaal –
verbinding met de online conferentie
> 17.00 u. – Conferentie en vragenronde

Video’s van de conferentie:
Doctor Claudia MAJOR
De heer Eric-André MARTIN