Sinds bijna het hele afgelopen decennium is China’s Belt and Road Initiative (BRI) hét voorbeeld bij uitstek van een geo-economische strategie die door een wereldspeler wordt uitgevoerd in naam van “connectiviteit”. Via dit ambitieuze programma heeft het leiderschap van de Volksrepubliek China haar visie om haar machtspotentieel te ontwikkelen door haar invloed in Eurazië en daarbuiten uit te breiden in de praktijk omgezet. Het is overduidelijk waarom China streeft naar economische expansie in Eurazië. Dit is minder het geval voor zijn ambities op het gebied van veiligheid. Nochtans brengen de vele dimensies van connectiviteit tussen de EU en China ook specifieke en dynamische veiligheidsuitdagingen met zich mee die de nodige aandacht vereisen. Steeds vaker heeft China dankzij een versnipperde Europese cohesie en onevenwichtige economische relaties zijn macht en invloed over en aanwezigheid op ons continent kunnen uitbreiden. De EU, die zich genoodzaakt zag actie te ondernemen, werkt – hoewel traag en in kleine stapjes – aan een gecoördineerd standpunt op vlak van connectiviteit, investeringen en de beveiliging van ‘stromen’ (flow security) als reactie op China’s instrumenten en politieke doelstellingen op het continent. Het nieuwe Global Gateway investeringsprogramma van 1 december 2021, dat voortbouwt op de resultaten van de EU-strategie inzake het verbinden van Europa en Azië van 2018 en werd ontwikkeld om duurzame verbindingen te stimuleren, is de meest recente ontwikkeling op dat gebied.

De uitdagingen zijn aanzienlijk en veelzijdig. Zo ook de heersende vragen en twijfels: wat betekent het groeiende belang aan connectiviteit voor de toekomstige relaties tussen de EU en China? Welke veiligheidsuitdagingen brengt het met zich mee? Hoe moeten we de tools en instrumenten beoordelen die door de EU worden ingezet als reactie op China’s BRI? Wat zijn de beperkingen en hoe kunnen we deze overwinnen?

Om deze kritieke strategische kwesties aan te kaarten, verwelkomen we twee experten: dr. Jonathan HOLSLAG, professor in de internationale politiek en bekend China-expert aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en dr. Francesca GHIRETTI, analist Chinees-Europees beleid aan het Mercator Institute for China Studies (MERICS, Berlin). Zij zullen hun visie geven op de veiligheidsimplicaties van de relaties tussen de EU en China in het licht van connectiviteit in de huidige mondiale context.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: Europa ; Eurazië

Source: EU-China leaders’ meeting – September 2020 (europa.eu)

Online avondconferentie

China’s Belt and Road Initiative (BRI) en de veiligheidsdimensie van de connectiviteit tussen de EU en China

Prof. dr. Jonathan HOLSLAG
Dr. Francesca GHIRETTI

Moderator : Nicolas GOSSET

Taal : Engels

27 januari 2022, 17.00 u. – 18.30 u.
> Vanaf 16.30 u. – Onthaal –
verbinding met de online conferentie
> 17.00 u. – Conferentie