Onmiddellijk bij haar aantreden als minister van Defensie heeft mevrouw Ludivine Dedonder werk gemaakt van een globaal plan met initiatieven voor de vrouwen en mannen die deel uitmaken van haar departement. Dit plan, “POP” (People Our Priority) genaamd, is een combinatie van maatregelen om de aantrekkelijkheid van Defensie, de rekrutering en de retentie van personeel te bevorderen.
Nog steeds met het oog op een grotere aantrekkelijkheid van Defensie, heeft de minister ook een “kwartierplan” gelanceerd. Dit plan heeft onder meer tot doel de infrastructuur van het departement te moderniseren en te zorgen voor een betere geografische spreiding van de militaire kwartieren, voornamelijk door de bouw van twee “kwartieren van de toekomst” in Charleroi en Oost-Vlaanderen.
Dit POP en kwartierplan vormen eigenlijk nog maar het begin van de actualisering van de Strategische Visie voor Defensie 2030, die werd opgenomen in het regeerakkoord en uitgestippeld in het STAR-plan (Security/Service, Technology, Ambition, Resilience) van de minister. Dit nieuwe plan is cruciaal voor de toekomst van Defensie en wijst inderdaad op een noodzakelijke doelstelling gezien de complexe, onzekere en onvoorspelbare veiligheidssituatie waarin we leven. Op basis van deze strategische visie zullen de prioriteiten en de middelen die toegekend worden aan het departement bijgesteld worden. Op termijn moet het departement beschikken over de geschikte capaciteiten om de nieuwe hedendaagse uitdagingen het hoofd te bieden en om huidige en toekomstige conflicten te beheersen.
Om meer inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee haar departement geconfronteerd wordt, verwelkomen we met genoegen de minister van Defensie, mevrouw Ludivine Dedonder. Zij zal de ambitie toelichten van deze drie plannen, die uiteindelijk allemaal hetzelfde doel nastreven: de veiligheid van België en die van haar strategische partners en bondgenoten verbeteren en hiervoor een bevoorrechte rol toewijzen aan Defensie, die dicht bij de natie en haar burgers staat.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: België

© PRYZM Photography

Avondconferentie

Wederopbouw van Defensie:
onze prioriteiten!

De minister van Defensie,
mevrouw Ludivine Dedonder

Moderator: Kol v/h Vlw SBH Filip BORREMANS, ir.               

Talen : Nederlands en Frans
Simultaanvertaling in het Engels, Frans en Nederlands

27 april 2022, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Video van de conferentie:
> Mevr. Ludivine Dedonder

Campus Renaissance
Rue Hobbema, 8
1000 Brussel