Een jaar geleden riep de zaak Jürgen Conings veel vragen op, met name over het gevaar van extreemrechts in België en de repercussies daarvan binnen Defensie. Hoewel het aantal geïdentificeerde rechts-extremisten in België lager is dan dat van radicale islamisten, neemt het toch sterk toe. In de afgelopen drie jaar is het aantal personen die deze ideologie aanhangen en door het OCAD met voorrang worden gevolgd, gestegen van ongeveer twintig tot ongeveer vijftig. De Covid-19 gezondheidscrisis en de daarmee samenhangende samenzweringstheorieën hebben dit fenomeen nog versterkt. De Russische inmenging in verkiezings- of referendumcampagnes in de Europese Unie en haar lidstaten ten gunste van extreemrechts is bijzonder zorgwekkend.

Terwijl extreemrechts in Vlaanderen al decennialang een gevestigde waarde is, heeft het in Franstalig België moeite om zich te vestigen. Het zuiden van het land blijft echter niet gespaard van dit probleem. Een electorale opmars van extreemrechts in de komende jaren kan niet worden uitgesloten. Wat zijn de kenmerken van extreemrechts in het noorden en het zuiden van het land? Wat zijn de potentiële risico’s van deze stroming voor de veiligheid en het democratisch bestel van België? Kunnen de actoren, instrumenten en strategieën waarover de Belgische staat beschikt extreemrechts doeltreffend bestrijden?

Om deze vragen te beantwoorden, hebben wij het genoegen Yves ROGISTER, verbindingsofficier van de FOD Buitenlandse Zaken bij het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), en dr. Benjamin BIARD, politicoloog bij het Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP), te verwelkomen, die hun analyse van de risico’s in verband met extreemrechts in België met ons zullen delen.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: België

© Bron afbeelding: Pagina 21 van het Jaarrapport 2019 van de VSSE

Avondconferentie

Extreemrechts:
welke risico’s voor België?

Yves ROGISTER
Dr. Benjamin BIARD

Moderator: Estelle HOORICKX               

Taal : Frans
Simultaanvertaling in het Engels en Nederlands

19 mei 2022, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Video van de conferentie:
> Dr. Benjamin BIARD

Campus Renaissance
Rue Hobbema, 8
1000 Brussel