Vijfentwintig jaar na de Frans-Britse top in Saint-Malo, veertien jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en geconfronteerd met het eerste interstatelijk conflict in zijn geschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog, lijkt Europa af te tasten welke uitdagingen onze Europese defensie te wachten staan: de afgelopen jaren is de politieke bereidheid om zich collectief te verdedigen duidelijk sterk gegroeid. Zo hebben de lidstaten van de Europese Unie in maart 2022 de invoering van het Strategisch Kompas voor Veiligheid en Defensie goedgekeurd, dat tegen 2025 voorziet in een snel inzetbare EU‑capaciteit met een modulaire krijgsmacht van 5000 manschappen. We moeten dit initiatief, dat alles weg heeft van een “geopolitieke Europese heropleving”, wel relativeren. Veel vragen, en niet van de minste, blijven nog onbeantwoord. Zal de snel inzetbare EU-capaciteit immuun zijn voor de verdeeldheid tussen de lidstaten? Zal ze een reële “autonome” slagvaardigheid aan de dag kunnen leggen? Zal ze ondersteund worden door een strategie die in de middelen voorziet om haar in staat te stellen volledig doeltreffend te zijn op het terrein? Ten slotte, zal ze een geloofwaardige krijgsmacht zijn?

Om al deze vragen te beantwoorden, verwelkomen we met genoegen de heer Frédéric Mauro, advocaat bij de Balie te Brussel en geassocieerd onderzoeker aan het Franse Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), en dr. Markus Kaim, senior fellow bij de Duitse Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) en universitair docent aan het departement Politieke Wetenschappen van de Universiteit Zürich. Zij zullen met ons hun visies delen op de recente capacitaire ontwikkelingen op Europees niveau.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: Veiligheids- en defensiearchitectuur; Europa

Bron afbeeldingen: BE Defence

Avondconferentie

Zal de snel inzetbare EU-capaciteit
operationeel zijn tegen 2025?

Video’s van de conferentie:
Dr. Markus KAIM
Dhr. Frédéric MAURO

Moderator: Alain DE NEVE

Talen : Frans en Engels
Simultane vertolking in het Nederlands, het Frans en het Engels

1 mei 2023, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel