Tot voor kort werden de jaren 2020 gekenmerkt door veiligheidsuitdagingen die een soort ‘nieuwe’ smaak hadden (zoals de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne of spanningen zonder weerga in de Zuid-Chinese Zee). Op 7 oktober 2023 bezorgde de in Gaza gevestigde Hamas-beweging Israël echter haar eigen versie van 9/11, waardoor de 75 jaar oude Palestijnse kwestie opnieuw op de voorgrond van internationale aangelegenheden kwam.
In de context van de wereldwijde polarisatie die door deze ontwikkeling op gang werd gebracht, werd België bovendien getroffen door een jihadistische terreuraanslag en worstelt het land – opnieuw – met ‘oude’ demonen uit de jaren 2010: Islamistische radicalisering en gewelddadig extremisme.
Terwijl vroege benaderingen van deze fenomenen oppervlakkige percepties (dwz. ‘slechte’ – ideologisch geïndoctrineerde – versus ‘gekke’ – psychologisch gestoorde – personen) genereerden, heeft een meer recente literatuur de complexiteit van radicaliseringsprocessen belicht. Het lijkt tijd om een van de meest veelbelovende wegen van deze multidisciplinariteit te verkennen: de bijdrage van de forensische psychologie aan deze kwestie.
Om dit onderwerp te behandelen in het licht van verschillende (klinische) veldwerken, hebben we het genoegen om mevrouw Astrid Boelaert (FOD Binnenlandse Zaken), prof. dr. Paul Gill (University College London) en prof. dr. Anne Speckhard (International Center for the Study of Violent Extremism) te verwelkomen.

Avondconferentie

Mad or Bad? Forensische psychologie en de wil om voorbij een binaire kijk op radicalisering te gaan

Video’s van de conferentie:
Dhr. Gert VERCAUTEREN (niet gepubliceerd)
Prof. dr. Paul GILL
Prof. dr. Anne SPECKHARD

Moderator: Didier LEROY

Taal : Engels
Simultane vertolking in het Nederlands en het Frans

23 november 2023, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel