Maritieme veiligheid zal hoog op de agenda van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (BE EU-voorzitterschap) gestaan hebben. Vier grote uitdagingen werden geassocieerd met vier maritieme gebieden in de periferie van Europa: de Noordzee, de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de Golf van Guinee. Tegen deze achtergrond, zeker in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne, profileert de Republiek Turkije zich als bewaker van de Zee van Marmara en haar zeestraten (de Bosporus en de Dardanellen), die de Zwarte Zee met de Middellandse Zee verbinden.
Gedurende geruime tijd onderging het bekken van de Middellandse Zee drastische veranderingen onder de groeiende druk van transversale uitdagingen zoals de opwarming van de aarde of vluchtelingencrisissen. Twee decennia lang was er echter ook sprake van grote geo-economische ontwikkelingen ten gevolge van belangrijke ontdekkingen zoals aardgas en de geschillen die daaruit voortvloeiden over – onder meer – exclusieve economische zones, energiehubs en commerciële corridors. Van alle verschillende betrokken statelijke actoren heeft Turkije zich opmerkelijk veel laten horen over deze maritieme kwesties, met een mening die vaak haaks staat op die van zijn buurlanden (Griekenland, Egypte, Cyprus, Israël, enz.). De Turkse strategie rond dit onderwerp heeft een naam: de Mavi Vatan (“Blauwe Vaderland”)-doctrine.
Om meer inzicht te krijgen in deze “Blauwe Vaderland”-doctrine en de historische grieven die erachter schuilen, hebben we het voorrecht om te luisteren naar de uitvinder zelf: divisieadmiraal (b.d.) bij de Turkse marine Cem Gürdeniz, directeur van het Maritiem Onderzoeksforum van de Universiteit Koç in Istanboel. We hebben ook de eer om brigadegeneraal v/h Vlw (b.d.) Patrice Moyeuvre, voormalig defensieattaché van Frankrijk in Ankara en een geassocieerd onderzoeker aan het Franse Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), te mogen ontvangen om de geopolitieke ambities van Turkije te bespreken en diens fricties met het internationale recht.

Bron afbeelding : © A. Brosmann

Avondconferentie

Maritieme veiligheid en strategie:
de “Blue Homeland”-doctrine van Turkije

Divisie-admiraal (b.d.) Cem GÜRDENIZ
Brigadegeneraal v/h Vlw (b.d.)
Patrice MOYEUVRE

Moderator : Didier LEROY

Taal : Engels, Frans
Simultane vertolking in het Nederlands, in het Engels en het Frans

20 juni 2024, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel