Nu wereldwijd opnieuw gedrag opduikt dat aanleunt bij realpolitik en de rivaliteit tussen verschillende machten terugkeert, moet de Europese Unie zich profileren als een echte geopolitieke speler en optreden als een relevante actor op het gebied van veiligheid en defensie die in staat is om haar burgers te beschermen. Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (BE EU-voorzitterschap) schaart zich achter het gevestigde EU-beleid en wil initiatieven nemen die de EU beter in staat stellen om haar rol als globale veiligheidsactor op te nemen in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).

Om de integratie van vrouwen in vredesprocessen verder te bevorderen, organiseert het BE EU voorzitterschap een seminarie over vrouwen, vrede en veiligheid (VVV). Dit seminarie zal ons eraan herinneren waarom de VVV-agenda nu, 24 jaar na haar creatie, belangrijker is dan ooit. Aan de hand van casestudies van Afghanistan, Oekraïne, Mali en elders zal de balans worden opgemaakt van de meest opvallende verwezenlijkingen – en de ergste mislukkingen. Tot slot zal gekeken worden naar de pragmatische uitvoering van de agenda in het kader van toekomstige GVDB-missies en -operaties van de EU.

Seminarie

Uitnodiging en programma downloaden

Talen: Frans en Engels

Welcome addresses
Welcome addresses video
Maj Gen Filip BORREMANS
Her Majesty Queen Mathilde of Belgium Speech fr
Mrs Ludivine DEDONDER Speech fr, nl & en
Panel 1: Why the WPS Agenda still matters
Prof. Dr Megan MACKENZIE Video & ppt
Dr Denis MUKWEGE Video
Mrs Fatima MAIGA Video & ppt
Intermediate addresses
Mrs Hadja LAHBIB Video
Mrs Caroline GENNEZ Video & Speech nl
Panel 2: A state of play through case studies
Prof. Dr Jennifer GREENBURG Video & ppt
Dr Myriam BACQUELAINE Video & ppt
Gen Maj Justine SHESHI Video & ppt
Panel 3: Implementing UNSCR 1325: Best practices and lessons learned
Mrs Gisela DUETTING
Lt Col Katherine PRUDHOE Video & ppt
Mrs Terhi LEHTINEN Video & ppt
Closing remarks
Eric KALAJZIC Video & Keynote fr & en

Stadhuis van Doornik
Rue Saint-Martin 52
B-7500 Tournai