From the (dis)illusion of combined arms manoeuvre to the war of attrition: the deficiencies of the Russian Battalion Tactical Group in urban operations

Benoît VERBREUK and Gregory TEULINGKX

Aan de hand van bijdragen van verschillende auteurs met uiteenlopende achtergronden wordt in het Belgisch Militair Tijdschrift de analyse van de oorlog in Oekraïne voortgezet. In editie 24 behandelde luitenant-generaal Marc Thys de lessen die getrokken konden worden uit de operaties in Oekraïne, rekening houdend met de strategische en operationele dimensies. Lieutenant-kolonel dr. Tom Simoens analyseerde vervolgens het tactische niveau vanuit de invalshoek van Combined Arms Warfare, vooral vanuit historisch perspectief.
In dit artikel richten lieutenant-kolonel stafbrevethouder Benoît Verbreuk en majoor Gregory Teulingkx zich op stedelijke oorlogsvoering (urban warfare) in het licht van de ondermaatse prestaties van het Russische leger. Hun analyse is gebaseerd op hun operationele expertise en hun uitwisselingen met professor Anthony King. In een wereld die aan een razendsnel tempo verstedelijkt, is hun invalshoek bijzonder relevant voor toekomstige operaties. Ze onderzoeken zowel de doctrine-, commando- en personeelsgerelateerde als de logistieke aspecten om zo lessen te kunnen trekken voor België.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 23 januari 2023

Het artikel downloaden

(Alleen beschikbaar in het Engels)