La contribution belge à la Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) déployée en Roumanie

Un entretien avec le lieutenant-colonel breveté d’état-major Didier Plas

Propos recueilli par Henri Badot-Bertrand

Na de Russische agressie tegen Oekraïne op 24 februari 2022 heeft de NAVO haar snelle interventie-eenheden ingezet. De eerste eenheden van de Alliantie die werden ingezet op de oostflank maakten deel uit van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). België leverde een bijdrage door zijn 1/3 bataillon de lanciers in te zetten, onder het commando van luitenant-kolonel stafbrevethouder Didier Plas. Hij stemde ermee in om met het Belgisch Militair Tijdschrift de lessen te delen die hij getrokken heeft uit de voorbereiding, de alarmfase, de activering en de inzet van het Belgische detachement. Zijn analyse is gericht op de materiële en menselijke elementen die een snelle en geloofwaardige reactie mogelijk maken. Hij gaat echter niet voorbij aan de moeilijkheden waarmee het detachement werd geconfronteerd, zoals de prioriteiten binnen Defensie en stippelt een traject uit voor een betere reactiviteit van de eenheden die beurtelings instaan voor vroegtijdige waarschuwing. De auteur herinnert ons eraan dat het essentieel is om te beschikken over een geloofwaardige en zeer reactieve landmacht op het moment dat het ondenkbare realiteit wordt.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 27 maart 2023

Het artikel downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)