Het aspect ‘strategisch advies’ in een EU training mission

Johan DROSSART en Wim BECKER

In 2021 en 2022 leverde het Eurokorps de commandostaf voor verschillende EUTM-missies (European Union Training Mission). Net als in 2017 (zie nummer 15 van het BMT) werd de missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek vorig jaar geleid door een Belg: brigadegeneraal Jacky Cabo, ondersteund door meer dan zestig landgenoten, waaronder de twee auteurs van dit artikel, kolonel Drossart en luitenant-kolonel Becker, die net als hij uit Straatsburg kwamen. Zij lichten de processen toe die toegepast worden om de doelstellingen van deze bijstand op militair-strategisch gebied te bereiken en de moeilijkheden die de missie heeft ondervonden in een land met een complexe situatie, in een bijna even complexe regionale omgeving. Download het artikel hier om hun verhaal te lezen.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 30 mei 2023

Het artikel downloaden