Le Fonds européen de la défense :
après 6 ans et 2,5 milliards d’euros de financement européen,
un succès ?

Baudouin HEUNINCKX, Thierry DAUGE, Jean-Albert LEGROS & Dirk WAUMAN

Het Europees Defensiefonds, met het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie als zijn voorloper, werd vijf jaar geleden opgericht met als doel militair onderzoek en ontwikkeling in de Europese Unie te bevorderen via financiële ondersteuning vanuit de Commissie. Hoe wordt dit beheerd? Werkt dit programma eigenlijk? Kunnen Belgische bedrijven en onderzoekscentra hier ook gebruik van maken of is het enkel bedoeld voor de “grote” lidstaten? En wat kost het de Belgische staat, in termen van geld en inspanning? In dit artikel wordt het woord gegeven aan de ploeg binnen Defensie die dit programma voor België opvolgt en beheert.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 20 oktober 2023

Het artikel downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)