Logistiek van de toekomst:
ondersteuning van landoperaties

Peter CONSTANDT en Jürgen FELIES

De logistiek van de toekomst zal zowel op korte, middellange als op lange termijn sterk bepaald worden door het gewijzigde veiligheidsklimaat enerzijds en door een snel evoluerende technologie anderzijds. De verschillende operationele landcapaciteiten dienen we, in het licht van het groeiende ambitieniveau van de Belgische krijgsmacht, effectief te kunnen ondersteunen. Kolonel SBH Peter CONSTANDT en luitenant-kolonel SBH Jürgen FELIES dragen concrete oplossingen aan, rekening houdend met tal van factoren zoals partnerschappen (zowel internationaal als territoriaal), lessen uit voorgaande of lopende crisissen en conflicten, personeelsprognoses, technologische evoluties en, last but not least, de verwachtingen van de NAVO en de EU.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 20 november 2023

Het artikel downloaden