« Florennes tower, this is Comet 21, ready for departure ! »

Jean-Marc RUAUX

In het kader van de Strategische Visie lanceerde België in 2016 het verwervingsproces van twee MALE-systemen (medium altitude long endurance). In het STAR-plan werd beslist om begin volgend decennium een bijkomend systeem aan te kopen en deze capaciteit verder uit te bouwen.
Met de komst van de MQ-9B SkyGuardian op de vliegbasis Florennes zal de Belgische Defensie in nauwe samenwerking met haar EU-/NAVO-partners een performante bijkomende bijdrage leveren aan de collectieve veiligheid. Dit artikel bespreekt de verwezenlijkingen en synergieën die tot op heden werden bereikt en biedt tevens een blik op mogelijke toekomstige ontwikkelingen van het MALE-systeem.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 13 maart 2024

Het artikel downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)