Esprit guerrier,
a French concept aiming to enhance the preparation
for Belgian Land Component operations

Trystan MATTHYS

De geschiedenis biedt talloze voorbeelden van kleine militaire detachementen die kwantitatief superieure legers versloegen. Bovendien hadden deze Davids vaak niet eens een kwalitatief betere uitrusting nodig om de Goliaths van hun tijd te verslaan.
Sommige eenheden zullen alles doen om hun doel te bereiken, terwijl andere zullen aarzelen, bezwijken onder allerhande fricties of excuses zoeken om niet door te gaan. Een ongrijpbare kracht duwt de eerste vooruit wanneer de andere willen opgeven: de gevechtsbereidheid.
Gevechtsbereidheid is essentieel voor het winnen van veldslagen en oorlogen en is daarom van primordiaal belang bij de voorbereiding op operaties. In dit artikel worden praktische maatregelen voorgesteld om de gevechtsbereidheid van de landcomponent te vergroten.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 17 mei 2024

Het artikel downloaden

(Alleen beschikbaar in het Engels)