Nos bases aériennes face au pendule de l’Histoire

Philippe GOFFIN

Meer dan dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur bevindt Europa zich opnieuw in een woelige geopolitieke context.
Na de val van de muur verlegden de NAVO-luchtmachten hun focus van de verdediging van het grondgebied naar ontplooide operaties. Nu de Russische dreiging opnieuw zeer reëel is, worden de concepten van de Koude Oorlogsperiode weer opgerakeld. Deze voormalige concepten kunnen echter niet blindelings toegepast worden in de huidige context, want de technologische evolutie van de wapensystemen vereist heden ten dage een grondige analyse van de toepasbaarheid van deze concepten.
Dit artikel gaat in op de evolutie van de Belgische luchtmacht de voorbije 30 jaar en reikt mogelijke denkpistes aan om aan deze nieuwe bedreigingen het hoofd te bieden.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 24 januari 2024

Het artikel downloaden

(Alleen beschikbaar in het Frans)