“Lokale toe-eigening” vormt een van de belangrijkste criteria waartegen het slagen of falen van internationale ontwikkelings- en hervormingsprogramma’s wordt afgetoetst. In de literatuur regent het echter kritiek op het gebrek aan toe-eigening door lokale autoriteiten en de krijgsmacht van programma’s voor de hervorming van de veiligheidssector (Security Sector Reform, SSR). Meestal worden lokale stakeholders met de vinger gewezen vanwege hun ontoereikende engagement, om nog maar te zwijgen over de rol van spelbederver die ze occasioneel opnemen, zeker in een context waar zwak beleid instabiliteit lucratief maakt (zowel economisch als politiek). Deze studie onderzoekt de initiatieven van de Europese Unie (EU) en België om SSR in de Democratische Republiek Congo te ondersteunen en stelt dat er systematisch onvoldoende aandacht wordt besteed aan de betrokkenheid van lokale stakeholders bij de ontwikkeling en implementatie van SSR programma’s, waardoor de lokale toe-eigening en de duurzaamheid van deze programma’s wordt belemmerd.

Focus Paper 45 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Engels)

Onderzoekslijn: Sahel en Subsaharisch Afrika

Source photo: Belgian Defence

Focus Paper 45

Security Sector Reform in the Democratic Republic of the Congo: ensuring local participation in programme design and implementation

Myrto HATZIGEORGOPOULOS