De afgelopen decennia werd het islamistische landschap in Egypte opgesplitst in verschillende stromingen die worden gecategoriseerd als Moslimbroeders (ook gekend als “ikhwani’s”), salafi’s en jihadi’s. Deze studie schetst de meest opvallende kenmerken van de ikhwani en salafistische ideologieën en vat niet alleen hun respectieve trajecten doorheen de tijd samen, maar gaat ook in op hun tegenstrijdige banden met het gewelddadige jihadisme. De diachronie van de gebeurtenissen heeft geleid tot het belichten van twee goed gedocumenteerde processen die aan de gang zijn in het Egypte van president Al-Sisi: een ongekende repressiecampagne tegen de Moslimbroederschap enerzijds, en de gedeeltelijke coöptatie van gepolitiseerde salafi’s anderzijds. Het heeft het ook mogelijk gemaakt een ander tweeledig patroon te onderscheiden, waarbij een totale oorlog tegen gewelddadige – al dan niet jihadi – actoren (die khawarij worden genoemd of “vogelvrijverklaarden” die de islam hebben verlaten) tegenover de bevordering van de Azhari-islam (die als “wettig” en gematigd wordt beschouwd) staat. Dit subtiele formuleringsmechanisme geeft een misleidend beeld van het hedendaagse Egypte in het buitenland, dat zowel het geruststellende gevoel dat een antiterreurcampagne met zich meebrengt versterkt als de huiveringwekkende realiteit bagatelliseert, namelijk dat het autoritaire bewind en de veiligheidsproblemen in het oude land van de farao’s aan een alarmerend tempo toenemen.

Veiligheid & Strategie 149 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Engels)

OnderzoekslijnNoord-Afrika en het Midden-Oosten

Source photo : © Anonymous from Getty Images Signature via Canva.com

Veiligheid & Strategie 149

Blacklisting Ikhwanis, Tolerating Salafis, Killing Jihadis:
The Islamist Landscape of Egypt

Didier LEROY