Er is al heel wat inkt gevloeid over de veerkracht van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië – helaas berucht voor zijn schaarse watervoorraden en volledige afhankelijkheid van olie import – tegen een achtergrond van instabiliteit in het Midden-Oosten. Deze analyses waren veelal positief, wat het land ertoe leidde zo nu en dan tussen oktober 2014 en september 2021 Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen op zijn grondgebied toe te laten in het kader van de internationale coalitie tegen de Islamitische Staat in Irak en Syrië (ISIS). In een periode waarin de regio opnieuw een reeks grootschalige transformaties ondergaat, tracht deze studie een alzijdige stand van zaken te geven van deze zogenaamde ‘veerkracht’. Terwijl eerdere studies zich voornamelijk richten op de externe uitdagingen en Jordanië doorgaans beschrijven als een land dat in het oog van de orkaan zit, wordt in dit werk vooral de nadruk gelegd op de toenemende interne uitdagingen die het land in het oog van de storm plaatsen.

Veiligheid & Strategie 149 downloaden

(Alleen beschikbaar in het Engels)

OnderzoekslijnNoord-Afrika en het Midden-Oosten

© Didier LEROY – Petra september 2019

Veiligheid & Strategie 152

The Lone Throne of the Middle East Recalibrating Jordan’s Resilience

Didier LEROY