2de Seminarie, 16-17 okt 2020

De zestiende sessie van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie kwam op vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober bijeen voor zijn tweede seminarie in de Club Prins Albert. Het seminarie was getiteld “Sleutelfactoren en tendensen”. Na een eerste presentatie over veiligheid als zodanig, werden de invloeden van economie, energie, nieuwe technologieën, klimaatverandering en migratiefenomenen op veiligheid in brede zin besproken. De rol van de ruimte als nieuw theater van machtsbalans was ook het onderwerp van een conferentie. De auditeurs mochten tenslotte in groepjes de paradigmaverschuivingen bespreken die al deze evoluties teweegbrengen voor onze veiligheid en onze resilience.
Sessie 2020-2021