Bezoek, 7 december 2021

Op 7 december brachten de auditoren van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie een bezoek aan de FOD Buitenlandse Zaken.
BuZa-minister en vicepremier Sophie Wilmès ontving ons in het Egmontpaleis, waar zij ons een algemeen overzicht gaf van de toestand en de positie van ons land in de wereld.
Aansluitend weidde ambassadeur Koen Vervaeke uit over de Nationale Veiligheidsstrategie die binnenkort zal verschijnen. Ambassadeur Bruno Angelet onderhield ons over het Strategisch Kompas van de EU en het Strategisch Concept van de NAVO. Vervolgens vertelde ambassadeur Bart De Groof ons over zijn ervaringen als speciaal gezant voor de Sahel en tot slot sprak ambassadeur Axel Kenes over de huidige risico’s en uitdagingen voor ons land met betrekking tot multilateralisme en de globalisering.

Sessie 2020-2021