Tussen de Verenigde Staten en China heerst momenteel een handelsconflict. Ondanks maandenlange discussies zijn de twee partijen nog niet in staat geweest om tot een daadwerkelijke overeenstemming te komen. Integendeel, het nieuwe restrictieve douanebeleid van Donald Trump om de enorme VS-handelstekorten ten opzichte van China te doen verdwijnen zijn, via Chinese tegenmaatregelen, teruggekeerd als een boemerang. Wat Trump verwacht van China, zou overigens structurele veranderingen vereisen van het Chinese economische model en het land voor grote uitdagingen stellen. De gevolgen van deze escalatie verontrusten de markten en diverse analisten.

Terwijl de kans dat de situatie nog zal verslechteren in de komende maanden alleen maar is toegenomen, roept het verloop van deze ongeëvenaarde crisis toch enkele vragen op. Zo blijkt dat naast de omvangrijke economische effecten het huidige handelsgeschil tussen Washington en Peking ook andere rivaliteiten oproept. Er is immers ook een strijd aan de gang op het vlak van technologie en regionaal politiek leiderschap. De diepere drijfveren van deze handelsoorlog wijzen op nieuwe wereldwijde (on)evenwichten die zichtbaar worden door de toename van China’s invloed.

Met deze conferentie wensen we de strategische competitie tussen China en de VS en haar gevolgen voor Europa centraal te stellen. Daartoe hebben we de professoren André Sapir en Tanguy Struye de Swielande uitgenodigd. Zij zullen respectievelijk de oorzaken en gevolgen van de escalatie op economisch en geostrategisch niveau aansnijden en het gewicht van de twee supermachten tegen elkaar afwegen. Tevens zullen zij daarbij wijzen op de sterke en zwakke punten van die twee machten op middellange en lange termijn.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: Europa ; Eurazië

Avondconferentie

VS-China betrekkingen onder de Trump-administratie: een getroffen Europa?

Prof. Dr André SAPIR
Prof. Dr Tanguy STRUYE DE SWIELANDE

Moderator : Nicolas GOSSET

Taal: Frans
Simultaanvertaling in het Nederlands en Engels

24 oktober 2019, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.00 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat, 8
1000 Brussel

Verbonden publicaties en evenementen:

Le partenariat russo-chinois à l’heure Trump: un nouvel ordre mondial illibéral en formation?
Nicolas GOSSET

Présence chinoise et russe en Afrique : différences, convergences, conséquences
Eleftheris VIGNE

America First : welke gevolgen voor de integrale EU – strategie op het gebied van veiligheid en defensie ?