Toen SpaceX werd opgericht in 2002, konden weinig experten de impact voorspellen die deze onderneming zou hebben op de markt voor draagraketten. Vandaag is de firma van Elon Musk een van de belangrijkste spelers geworden in dit domein. Niettemin is SpaceX gewoon één van de vele private spelers die in het ruimtevaartdomein geïnvesteerd hebben. Door de ontwikkeling van innoverende technologische- en managementmethoden hebben deze economische spelers de hele ruimtevaartindustrie dooreengeschud en de leidende positie van grote groepen (Boeing, Arianespace, enz.) in vraag gesteld. In Europa heeft deze tendens bijgedragen tot de spanningen tussen de partners binnen het Arianeprogramma: de autonome toegang van Europa tot de ruimte staat nu zwaar onder druk. Bovendien moet nagedacht worden over de toekomst van de ruimtevaart als strategische troef, traditioneel in handen van historische ruimtevaartmogendheden.

De “New Space”-industrie is nu op schema om de concurrentie aan te gaan met reeds lang bestaande groepen voor de toekomstige uitdagingen, zoals projecten om terug naar de Maan te reizen of op Mars te landen. Hoewel de verkenning van de ruimte wat van haar magie heeft ingeboet in de ogen van het grote publiek, is het zeer onwaarschijnlijk dat de volgende ruimteavonturen zullen gebaseerd zijn op oude managementmethoden en innovaties uit het verleden. Met het oog op zulke projecten werken de “New Space”-ondernemers aan innoverende manieren om de geschikte technologieën te ontwikkelen, wat de interesse voor de verkenning van de ruimte zou kunnen doen herleven.

Om over deze vragen te debatteren hebben we het genoegen twee experten te mogen verwelkomen: Jean-Jacques Tortora, directeur van het European Space Policy Institute in Wenen, en Chris Welch van de International Space University van Straatsburg.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: Defensie-capaciteiten en –technologieën

Online avondconferentie

Toegang tot de ruimte in het tijdperk van het “New Space” ondernemerschap

De heer Jean-Jacques TORTORA
De heer Chris WELCH

Moderator: Alain DE NEVE

Taal: Engels

24 september 2020, 17.00 u. – 18.30 u.
> Vanaf 16.00 u. – Onthaal –
verbinding met de online conferentie
> 17.00 u. – Conferentie en vragenronde

Video’s van de conferentie:
De heer Jean-Jacques TORTORA
De heer Chris WELCH

Verbonden publicaties en evenementen:

New Space : conséquences politiques, industrielles et doctrinales de l’entrée des nouveaux acteurs du secteur spatial
Alain DE NEVE

Military Force Projection at Risk? The question of Anti-Access/Area Denial

SCAF : un condensé des vicissitudes européennes ?
Alain DE NEVE

Bots, Social Media and Political Propaganda

L’OTAN et la supériorité technologique américaine : un risque pour la solidarité euro-atlantique ?
Alain DE NEVE

L’implication de la Belgique dans la cyberstratégie euro-atlantique : état des lieux et défis à relever
Estelle HOORICKX

Le programme B-21 Raider : armement stratégique ou institutionnel ?
Alain DE NEVE

The Age of Domes: How Global Changes Will Shape Borders and Surveillance Technologies
Alain DE NEVE

Countering “Hybrid Threats”: Belgium and the Euro-Atlantic Strategy
Estelle HOORICKX

Defending Europe: Dual-Use Technologies and Drone Development in the European Union
Raluca CSERNATONI
Focus Paper 35, September 2016

Special Purpose Vehicle (SPV)
Quels atouts ? Quels enjeux ? Quelles incidences sur l’opérationnalité des armées ?
Alain DE NEVE
e-Note 16, 17 February 2015