De Europese Commissie heeft China en Rusland onlangs beschuldigd van het voeren van desinformatiecampagnes over de coronaviruspandemie in een poging “het democratische debat te ondermijnen, de polarisatie van de samenleving te verergeren en hun eigen imago te verbeteren”. Aldus de vicevoorzitter van de Commissie Věra Jourová: “Leugens over COVID-19 kosten letterlijk levens”. Er zijn inderdaad steeds meer aanwijzingen dat desinformatie ertoe leidt dat een aantal personen de officiële gezondheidsadviezen negeert en risicovol gedrag gaat vertonen. Het heeft ook negatieve gevolgen voor de democratische instellingen en voor de economische en financiële situatie van de samenlevingen. Tegenover deze “infodemie” probeert de EU een proactieve en doeltreffende strategische communicatie te ontwikkelen om betrouwbare en controleerbare gezondheidsinformatie te bevorderen en onder haar burgers het bewustzijn van de risico’s in verband met desinformatie te vergroten. Sinds de Oekraïense crisis heeft de EU ook een actieplan ontwikkeld om desinformatie te bestrijden en Russische inmenging in de Europese verkiezingen en de verkiezingen in de lidstaten te voorkomen. De NAVO ontwikkelt ook strategieën om “informatiemanipulatie” door Moskou tegen te gaan.

Kunnen we spreken van een systematische desinformatiecampagne van Rusland ten opzichte van Europa, met name met betrekking tot het coronavirus? Wat zijn de politieke, sociaal-economische en veiligheidsrisico’s die de EU zou kunnen lopen? Wat vertelt COVID-19 ons over de rivaliteit tussen het Chinese bestuurssysteem en dat van de westerse wereld? Wat zouden de strategische uitdagingen zijn waarmee de westerse wereld, en Europa in het bijzonder, de komende jaren geconfronteerd zou kunnen worden met betrekking tot China en Rusland?

Om deze vragen te beantwoorden en hun analyse van de internationale communicatiestrategieën van Rusland en China te delen, hebben we het genoegen twee experten te mogen verwelkomen: Dr. Alice Ekman, senior docent bij Sciences Po (Parijs Instituut voor Politieke Studies) en analist verantwoordelijk voor Azië aan het Instituut voor veiligheidsstudies van de Europese Unie (EUISS) en Dr. Agnieszka Legucka, senior onderzoeker aan het Polish Institute of International Affairs (PISM) en specialist in Russisch buitenlands beleid.

Online avondconferentie

Internationale communicatiestrategieën.
Het geval van China en Rusland

Doctor Alice EKMAN
Doctor Agnieszka LEGUCKA

Moderator: Estelle HOORICKX

Taal: Engels

22 oktober 2020, 17.00 u. – 18.30 u.
> Vanaf 16.00 u. – Onthaal –
verbinding met de online conferentie
> 17.00 u. – Conferentie en vragenronde

Video’s van de conferentie:
> Doctor Alice EKMAN
> Doctor Agnieszka LEGUCKA

Verbonden publicaties en evenementen:

Een ander soort oorlog bij volmacht? Ruslands gebruik van “semi-statelijke” paramilitaire troepen

Bots, sociale media en politieke propaganda

Le partenariat russo-chinois à l’heure Trump: un nouvel ordre mondial illibéral en formation?
Nicolas GOSSET

L’implication de la Belgique dans la cyberstratégie euro-atlantique : état des lieux et défis à relever
Estelle HOORICKX

Cyberveiligheid en cyberdefensie: dreigingen, uitdagingen en strategische antwoorden

Countering “Hybrid Threats”: Belgium and the Euro-Atlantic Strategy
Estelle HOORICKX

Welke strategie voor hybride bedreigingen?
De standpunten van de EU en de NAVO

Russia-EU Relations: An Era of Sanction Policy and International (Dis)order
Maarten TOELEN