Het New START-verdrag, dat door de Amerikaanse en Russische presidenten op 8 april 2010 in Praag werd ondertekend en op 5 februari 2011 in werking is getreden, betekende de hervatting (“reset”) van de Amerikaans-Russische strategische dialoog na het vacuüm gelaten door de twee opeenvolgende ambtstermijnen van George W. Bush op het gebied van wapenbeheersing. Dit verdrag was meer symbolisch dan ambitieus en had als voornaamste doel de dynamiek van de grote veiligheidsregelingen nieuw leven in te blazen. Het liep af op 5 februari van dit jaar en werd uiteindelijk in extremis verlengd na een periode van ernstige spanningen en onzekerheid tussen de betrokken partijen.

Bovenop de verlenging van het New START-verdrag, staat de toekomst van alle belangrijke overeenkomsten inzake wapenbeheersing en -vermindering evenals vertrouwenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen thans ter discussie. In de afgelopen 20 jaar zijn vele overeenkomsten die veiligheidsregelingen tussen de grote mogendheden instellen het slachtoffer geworden van de verslechterende strategische betrekkingen. Men hoeft slechts te denken aan het ABM-verdrag (Anti-Ballistic Missile), het verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa of, meer recentelijk, het lot van het Open Skies-verdrag. Deze overeenkomsten, die in de context van de Koude Oorlog en in de periode na de ontbinding van de Sovjet-Unie werden ontwikkeld, belichaamden een coöperatieve visie op veiligheid die, zonder bepaalde vormen van diplomatieke en strategische bijbedoelingen uit te sluiten, de verdienste had een “gemeenschappelijke grammatica” tussen de staten op te bouwen.

Er rijzen thans legitieme vragen over de toekomst van deze veiligheidsregelingen in een context die wordt gekenmerkt door een nieuwe wapenwedloop op het gebied van opkomende technologieën (AI, cybercapaciteiten, hypersonische en hyperbestuurbare raketten).

Om deze kwesties te bespreken verwelkomen wij met genoegen Dr. Matthew Harries, senior onderzoeker in het “Proliferation and Nuclear Policy” programma aan het Royal United Services Institute (RUSI), en de heer Pavel Podvig, senior onderzoeker in “Weapons of Mass Destruction and Other Strategic Weapons” aan het United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR).

Online avondconferentie

Het NEW START-Verdrag
en de toekomst van de veiligheidsregimes

Doctor Matthew HARRIES
De heer Pavel PODVIG

Moderator: Alain DE NEVE

Taal: Engels

22 april 2021, 17.00 u. – 18.30 u.
> Vanaf 16.00 u. – Onthaal –
verbinding met de online conferentie
> 17.00 u. – Conferentie en vragenronde

Video’s van de conferentie:
Doctor Matthew HARRIES
De heer Pavel PODVIG