De recentste verkiezingscyclus in het gebied van de Grote Meren – en in het bijzonder in Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda – wakkerde in de periode 2015-2018 nieuwe spanningen aan tussen deze landen en hun voormalige koloniale macht, België, maar ook met de Europese Unie in het algemeen. De controversiële derde ambtstermijn van de Burundese president Pierre Nkurunziza, het herhaalde uitstel van nationale verkiezingen in de DRC en, ten slotte, de grondwetswijzigingen die de weg vrijmaakten voor de herverkiezing van de Rwandese president Paul Kagame in augustus 2017 werden allemaal met scepsis onthaald, en soms zelfs met expliciete kritiek in Europa, inbegrepen in België. In oktober 2015 werd de accreditatie van de Belgische ambassadeur in Bujumbura opgeschort, waardoor de diplomatieke banden tussen beide landen de facto voor een jaar werden verbroken. Twee jaar later was het de beurt aan de Belgische ambassadeur in de DRC om te worden teruggeroepen. Terwijl Burundi en de DRC geleidelijk afgleden in cycli van protesten en geweld, heeft de Europese Unie, die eerst slechts voorzichtig haar bezorgdheid uitsprak over de democratische achteruitgang in de regio, uiteindelijk sancties aangenomen tegen degenen die verantwoordelijk werden geacht voor gewelddaden en schendingen van de mensenrechten.

Naarmate deze landen hun politieke impasses te boven kwamen, normaliseerden de betrekkingen tussen Europa en de Centraal-Afrikaanse landen zich echter geleidelijk. In 2020 hebben de DRC en Burundi beide een herschikking van de regeringsleiders doorgemaakt. Wat staat er in deze context op het spel in de betrekkingen tussen de Europese Unie en Centraal-Afrika? Hoe kunnen België en de Europese Unie op een zinvolle manier bijdragen tot de bevordering van stabilisatie en vrede in de regio? Wat zijn de vooruitzichten voor regionale samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot grensoverschrijdende veiligheidsuitdagingen in het oosten van de DRC?

Om de nieuwe politieke en veiligheidsdynamiek in de regio en hun gevolgen voor Europa te beoordelen, verwelkomen wij met genoegen Ambassadeur Bernard Quintin, adjunct-directeur van de afdeling Afrika van de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO), en de heer Josaphat Musamba, onderzoeker bij de Groupe d’études sur les conflits et la sécurité humaine (ISP Bukavu) en promovendus aan de Universiteit Gent.

Online avondconferentie

Europese Unie en Centraal-Afrika:
tijd voor een reset?

Ambassadeur Bernard QUINTIN
Mr. Josaphat MUSAMBA

Moderator: Myrto HATZIGEORGOPOULOS

Taal: Frans

20 mei 2021, 17.00 u. – 18.30 u.
> Vanaf 16.00 u. – Onthaal –
verbinding met de online conferentie
> 17.00 u. – Conferentie en vragenronde

Video’s van de conferentie:
Ambassadeur Bernard QUINTIN
Mr. Josaphat MUSAMBA