De afgelopen jaren hebben de Europese strijdkrachten hun inzetprioriteiten moeten herzien en meer nadruk moeten leggen op opdrachten ter ondersteuning van andere ministeries op de nationale grondgebieden om bij te dragen tot de beveiliging van de bevolkingen: terrorisme, gevolgen van de klimaatverandering, migratie, pandemieën. De gezondheidscrisis ten gevolge van de COVID-19-pandemie getuigt van deze evolutie en onthult de manier waarop de overheid een beroep kan doen op de krijgsmachten in de strijd tegen grote gevaren die niet louter binnen het militaire domein vallen. In Europa heeft de gezondheidscrisis aangetoond dat de inzet van militaire middelen, afhankelijk van het land, snel of iets minder snel verloopt en op een verschillende manier georganiseerd wordt. De huidige context – gekenmerkt door nieuwe bedreigingen die op korte termijn opduiken – spoort ons dus aan de belangrijkste missies van onze krijgsmachten en de reikwijdte van Defensie opnieuw onder de loep te nemen.

Zijn de middelen van het defensie-ecosysteem waarover Europese landen beschikken wel bestand tegen een gezondheidscrisis? Moeten opdrachten omtrent de volksgezondheid een nieuwe strategische prioriteit worden voor Europese legers? Wat waren de sterke maar ook zwakke punten van de medische component van de Belgische Defensie in de strijd tegen de COVID-19-pandemie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de militaire gezondheidszorg van de toekomst epidemieën in Europa, maar ook elders het hoofd kan bieden?

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen, verwelkomen we met genoegen dr. Jean-Baptiste WATELET, reserve geneesheer majoor van de medische component van de Belgische Defensie en kliniekhoofd aan het Universitair Ziekenhuis Gent, en dr. Édouard JOLLY, onderzoeker aan het Franse Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM). Zij zullen met ons hun analyse delen van de mobilisatie van de krijgsmachten in Europa in de strijd tegen de pandemie.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: België ; Europa

© BE Defence

Avondconferentie

De strijd tegen pandemieën:
een nieuwe strategische prioriteit
voor de Europese legers?

Doctor Jean-Baptiste WATELET
Doctor Édouard JOLLY

Moderator : Estelle HOORICKX

Talen : Nederlands en Frans
Simultaanvertaling in het Engels, Frans en Nederlands

16 december 2021, 17.00 u. – 18.30 u.
In de conferentiezaal op de campus Renaissance
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
Online via het platform Skype
> Vanaf 16.00 u. – Onthaal –
verbinding met de online conferentie
> 17.00 u. – Conferentie

Videos van de conferentie:
> Doctor Édouard JOLLY
> Doctor Jean-Baptiste WATELET

Campus Renaissance
Rue Hobbema, 8
1000 Brussel

Alle deelnemers in de conferentiezaal op de campus Renaissance moeten in het bezit zijn van
een Covid Safe Ticket en een mondmasker.