Nu de betrekkingen tussen Mali en Frankrijk, en bij uitbreiding de Europese Unie, verder verslechteren – het dieptepunt werd bereikt op 2 mei 2022 toen de junta van Mali de defensieovereenkomsten introkken die de aanwezigheid van Franse en Europese troepen in het land toelieten –, lijkt Niger voortaan Europa’s nieuwe strategische kernpartner in de regio te zijn. Het Nigerese parlement heeft onlangs ingestemd om meer Europese troepen te ontvangen na de opschorting van de door Frankrijk geleide operaties Barkhane en Takuba in buurland Mali. Toch is de strategische belangstelling voor Niger verre van nieuw; dit land is niet alleen sinds 2012 de thuishaven van de eerste missie van de Europese Unie in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid in de Sahelregio (EUCAP Sahel Niger), maar staat ook al vele jaren centraal in de veiligheidsaanpak van de Verenigde Staten in de regio.
Terwijl de samenwerking met Niger op het vlak van veiligheid de voorbije jaren – en vooral de laatste maanden – aan belang heeft gewonnen, zijn de Europese en internationale ontwikkelingsinspanningen – waaronder die van België – al decennialang aan de gang. Wat zijn de prioritaire acties van de Europese Unie in Niger? Hoe heeft de herconfiguratie van de politieke en veiligheidsdynamiek in de regio de lokale politiek in Niger beïnvloed? Wat zijn de voornaamste uitdagingen waarmee men werd geconfronteerd tijdens de implementatie van de EU-beleidsprioriteiten? Hoe versterkt de EU de nexus tussen veiligheid, ontwikkeling en beheer in de regio?
Om deze vragen te beantwoorden, verwelkomen wij met genoegen ambassadrice Denisa-Elena Ionete, EU ambassadrice in de Republiek Niger sinds 2018 en voormalig EU-ambassadrice in Tsjaad.

© Bron afbeelding: www.eeas.europa.eu ; EU Civil Protection and Humanitarian Aid on Flickr ; multimedia.europarl.europa.eu

Avondconferentie

Niger: een gesprek met EU-ambassadrice
dr. Denisa-Elena Ionete

Video’s van de conferentie:
Mevr. de ambassadrice Denisa-Elena IONETE
Prioriteiten en instrumenten van de EU
Nationale en regionale veiligheid
Binnenlands en regionaal beleid

Moderator: Myrto HATZIGEORGOPOULOS     

Taal : Simultane vertolking in het Engels, Nederlands en Frans

16 juni 2022, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Rue Hobbema, 8
1000 Brussel