In 2009 kreeg België voor het eerst te maken met piraterij toen de Belgische steenstorter Pompei gekaapt werd in de Somalische wateren en de bemanning werd ontvoerd. In de voorbije jaren vond echter meer dan 90% van de ontvoeringen op zee plaats aan de andere kant van het Afrikaanse continent. De Golf van Guinee is inderdaad het epicentrum van wereldwijde piraterij geworden. Deze zeeroverij zorgt niet alleen voor instabiliteit in de kuststaten van deze subregio, maar verstoort ook het regionale en internationale handelsverkeer. Aangezien de Golf van Guinee zowel op de handelswegen ligt die de rest van het Afrikaanse continent met Europa of de Verenigde Staten verbinden als op de handelswegen tussen Latijns-Amerika, Europa en Azië, staat deze subregio centraal in intercontinentale geostrategische, commerciële en energievraagstukken.
Een derde van de olie- en natuurlijke gasreserves van het continent bevinden zich in West-Afrika en zijn zeevisbestanden zijn wereldwijd gegeerd. Daarnaast is de regio ook koploper in de goudmijnbouw en een belangrijke leverancier van ruwe grondstoffen. Hoewel de meerderheid van de doorvoerhandel via de regio legaal is, wordt de maritieme veiligheid van de Golf van Guinee bedreigd door piraterij, gewapende overvallen en oliediefstal, maar ook door illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, verontreiniging en handel in illegale goederen, wat corruptie en georganiseerde misdaad verder in de hand werkt. Bovendien speelt deze subregio een steeds grotere rol in de strategieën van gewapende (meestal bij Al Qaida en Daesh aangesloten) terroristische groeperingen, die hun zinnen gezet hebben op Afrika – meer bepaald de Sahelregio en, steeds vaker, de Golf van Guinee – om hun expansiestrategie te verwezenlijken.
Als reactie op deze groeiende onzekerheid hebben de kuststaten, internationale actoren (waaronder ECOWAS, ECCAS en de EU) alsook lokale en regionale ngo’s regionale reactie en coördinatiemechanismen ingesteld in de strijd tegen piraterij, gewapende overvallen, smokkel, illegale handel en visserijactiviteiten (inclusief van Europese en Chinese schepen). Desondanks ontspringen piraterij en criminaliteit op zee regelmatig de dans in de inspanningen ter bestrijding van deze activiteiten.
Om de causale en sleutelfactoren alsook de gevolgen voor de maritieme veiligheid in deze subregio vanuit verschillende standpunten te belichten, verwelkomen we met genoegen dr. Ife Okafor-Yarwood, docent duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van St Andrews, op onze campus en dr. Dirk Siebels, senior analist bij Risk Intelligence, die ons online zal vervoegen, om hun visies met ons te delen.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: Sahel en Subsaharisch Afrika

© Source images: U.S. Navy, Belgian Defence & Ghana Armed Forces

Avondconferentie

De Golf van Guinee:
gevangen tussen illegale visserij, piraten en gewapende terroristische groeperingen?

Videos van de conferentie:
Dr. Dirk SIEBELS
Dr. Ife OKAFOR-YARWOOD

Moderator: Maarten DANCKAERT

Taal: Engels
Simultaanvertaling in het Nederlands, Frans en Engels

17 november 2022, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel