Door het toenemende aantal diensten die voortkomen uit de exploitatie van satellieten zijn overheden, gemeenschappen en individuen steeds afhankelijker geworden van de ruimte. De komende decennia zal de ruimte niet meer zozeer geassocieerd worden met ‘onderzoek’ en ‘wetenschappelijke verovering’, maar eerder met ‘heerschappij’ en ‘suprematie’. Naast een specifiek beleid moet de Europese ruimtevaartgemeenschap een strategie ontwikkelen die haar kan verzekeren van autonome toegang tot de ruimte op lange termijn. Als lid van het Europees Ruimteagentschap (ESA) dat beschikt over een speerpunt- en niche industrie op het gebied van ruimtevaart, hoort België helemaal thuis in de toekomstige debatten over de nodige middelen om dit doel te bereiken.

Hoe kan de EU haar strategische autonomie in de ruimte garanderen, tegen de achtergrond van de Russische invasie in Oekraïne en de felle concurrentie op de markt voor lanceringen? Welk standpunt neemt België hiertegenover in binnen de EU in het algemeen, en in het bijzonder binnen het wetenschappelijke en industriële weefsel? Welke grote uitdagingen brengen de militarisering van de ruimte en de nationale en internationale rol van de Belgische Defensie inzake veiligheid in de ruimte met zich mee?

Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen, verwelkomen we met genoegen dhr. Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid; mevrouw dr. Octávia Portugal Frota, adviseur ruimtevaart, veiligheid en defensie bij de EU, de NAVO en het Europees Defensieagentschap (EDA); alsook majoor van het vliegwezen Nicolas Gérôme, hoofd van het bureau Ruimte bij het stafdepartement Strategie. Zij zullen hun visies delen op de Europese ruimtevaartgemeenschap en de plaats van België in dit domein.

Avondconferentie

België, Europa en strategische autonomie in de ruimte

Video’s van de conferentie:
Majoor v/h Vlw Nicolas GÉRÔME
Dhr. Thomas DERMINE
Dr. Octávia PORTUGAL FROTA

Moderator: Estelle HOORICKX

Taal : Frans en Engels
Simultane vertolking in het Nederlands, Frans en Engels

16 februari 2023, 17.00 u. – 18.45 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.45 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel