De voortdurende evolutie van de cyberspace – die de NAVO voortaan als een volwaardig operationeel domein beschouwt – en van de vele uitdagingen die ermee gepaard gaan, zet België ertoe aan te investeren in zijn cyberinfrastructuur en veiligheid. In deze context werd in oktober 2022 het nieuwe Cyber Command van Defensie opgericht, om zowel de veiligheid van de informatica en communicatiesystemen van de organisatie als de cyberdefensie van onze krijgsmacht te versterken. Het Cyber Command, de staf van de toekomstige vijfde component van het leger, is er daarnaast op gericht een belangrijke speler te worden in de interdepartementale samenwerking en bij te dragen aan het uitwerken van strategische richtsnoeren alsook NAVO en EU regelgevingskaders.

Waarom is het voor België belangrijk een Cyber Command te ontwikkelen? Wat zijn de structurele en organisatorische kenmerken van deze nieuwe staf? Welke huidige en toekomstige uitdagingen doen zich voor met betrekking tot zijn implementatie? Welke rol speelt het Cyber Command in het nationale en internationale ecosysteem?

Om deze vragen te beantwoorden, verwelkomen we met genoegen generaal majoor Michel Van Strythem, commandant van het Cyber Command, en professor dr. Alexander Mattelaer (VUB en Egmontinstituut). Zij zullen hun analyses delen van de missies van het cybercommando alsook van de huidige en toekomstige uitdagingen voor de implementatie ervan.

Avondconferentie

Waarom heeft België nood
aan een Cyber Command?

Video’s van de conferentie:
Generaal-majoor Michel VAN STRYTHEM
Prof. dr. Alexander MATTELAER

Moderator: Estelle HOORICKX

Taal : Nederlands en Frans
Simultane vertolking in het Nederlands, Frans en Engels

2 maart 2023, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel