Radicalisering wordt gewoonlijk geassocieerd met terrorisme, aangezien het ene – in principe – aanleiding kan geven tot het tweede. Terwijl het onderwerp centraal stond in het publieke debat na de golf van aanslagen door jihadistische militanten in Europa in de tweede helft van de jaren 2010, kijken we sinds kort door een bril van extreemrechts-extremisme en andere ideologieën die heersen binnen organisaties zoals Proud Boys of Oath Keepers, die berucht zijn omwille van de oververtegenwoordiging in hun gelederen van leden met een militaire achtergrond. Een treffend voorbeeld zijn de relschoppers die op 6 januari 2020 het Amerikaanse Capitool bestormden, van wie naar schatting 20% ofwel militaire veteranen ofwel militairen in actieve dienst waren.

Hoewel verschillende theoretische pistes al trachtten uit te klaren hoe en waarom bepaalde individuen zich inlaten met binnenlandse terroristische activiteiten, ligt er nog veel werk op de plank vooraleer we de specifieke drijfveren van radicalisering binnen de strijdkrachten écht kunnen begrijpen. Er wordt echter gewerkt aan bepaalde methodes en tools die het makkelijker moeten maken om het risico op radicalisering in de loop van het leven van een militair (met name tijdens de selectie- en ontslagprocedures, maar ook na de dienst) te detecteren.

Om een duidelijke stand van zaken te geven over het onderwerp, verwelkomen we met genoegen prof. dr. Carl Castro (University of Southern California) en prof. dr. Nicola Fear (King’s College London). Zij zullen de beste benaderingen presenteren die tot nu toe door de NAVO-lidstaten werden vastgesteld. We zullen ook het genoegen hebben om prof. dr. Arie W. Kruglanski (University of Maryland) te ontvangen, die met ons zal bespreken hoe zijn gerenommeerde “3N model” (need for significance – narrative – network) toegepast kan worden op radicalisering van veteranen in de Verenigde Staten en daarbuiten.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijn: Dreigingen, uitdagingen en strategische respons

Bron afbeeldingen: © JDAnimation

Avondconferentie

Nieuwe inzichten in radicalisering
bij de strijdkrachten

Video’s van de conferentie:
CHC Hans DE CEUSTER & Prof. dr. Carl CASTRO
Prof. dr. Arie W. KRUGLANSKI

Moderator: Didier LEROY

Taal : Engels
Simultane vertolking in het Nederlands en Frans

27 april 2023, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel