Onze organisaties hebben de eer om ambassadrice Delphine Pronk, voorzitster van het Politiek en Veiligheidscomité (PVC) van de EU, te verwelkomen. Zij zal met ons haar visie delen op de toekomst van defensie in en van Europa. Het PVC, dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten op ambassadeursniveau en doorgaans twee keer per week samenkomt, is verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids en defensiebeleid (GVDB) van de EU. Het volgt internationale ontwikkelingen op, beslist over strategische benaderingen en beleidsopties en geeft ze door aan de Raad en oefent ten slotte de politieke controle en strategische leiding van crisisbeheersingsoperaties uit.
Ambassadrice Pronk zal zich in een levendig debat met het publiek toespitsen op de toegenomen rol van de EU als veiligheids en defensieactor (hiervoor zal ze stilstaan bij de laatste ontwikkelingen in het licht van de Russische agressie tegen Oekraïne en andere voorbeelden, zoals de situatie in de Hoorn van Afrika), op de besluitvormingsprocedures op EU niveau alsook op toekomstige uitdagingen voor de EU.

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: Veiligheids- en defensiearchitectuur; Europa

Bron afbeelding: © PVC

Avondconferentie

De toekomst van defensie in en van Europa

Video van de conferentie
Ambassadrice Delphine PRONK

Moderator: Maarten DANCKAERT

Taal : Engels
Simultane vertolking in het Nederlands en het Frans

29 november 2023, 18.00 u. – 19.30 u.
> 17.30 u. – Onthaal
> 18.00 u. – Conferentie
> 19.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel