Terwijl moderne legers lange tijd het klimaat en het milieu beschouwden als een remmende factor, zien ze deze problematieken nu steeds meer als een strategische en operationele kwestie. De strategische analyse van klimaatveiligheid door de meeste Europese legers blijft echter voornamelijk theoretisch en heeft nog niet geleid tot diepgaande veranderingen in defensiebeleid. Op lange termijn zal het nochtans essentieel, en zelfs onvermijdelijk zijn om de menselijke en materiële capaciteiten van de legers aan te passen, niet alleen om de klimaatverandering en de toenemende schaarste aan beschikbare energiebronnen het hoofd te kunnen bieden, maar ook om rekening te houden met de steeds strengere juridische en normatieve gevolgen van milieukwesties.
Met welke klimaat- en milieukwesties worden de strijdkrachten geconfronteerd? Hoe kunnen defensie-instellingen hun veerkracht versterken om klimaatverandering aan te pakken? Doen de strijdkrachten genoeg om hun milieu-impact te verminderen? Bieden aanpassings- en mitigatiemaatregelen kansen om de operationele effectiviteit van de strijdkrachten te verbeteren? Hoe integreren Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk klimaat- en milieukwesties in hun defensiestrategie?
Om deze vragen te beantwoorden, verwelkomen we met genoegen luitenant-generaal (b.d.) Richard Nugee, niet-uitvoerend bestuurder Klimaatverandering en Netto Nul binnen het Britse ministerie van Defensie, en dr. Nicolas Regaud, senior adviseur voor klimaat van de vice-stafchef (Franse ministerie van Defensie).

Uitnodiging downloaden

Onderzoekslijnen: Dreigingen, uitdagingen en strategische respons; Europa

Bron afbeelding: © Spc. Steven Alger (U.S. Army)

Avondconferentie

De klimaatverandering begrijpen,
erop anticiperen en zich eraan aanpassen:
wat zijn de uitdagingen voor de strijdkrachten?

Video van de conferentie
Luitenant-generaal (b.d.) Richard NUGEE
Dr. Nicolas REGAUD

Moderator: Estelle HOORICKX

Taal : Engels en Frans
Simultane vertolking in het Nederlands, het Frans en het Engels

20 december 2023, 17.00 u. – 18.30 u.
> 16.30 u. – Onthaal
> 17.00 u. – Conferentie
> 18.30 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel