In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (BE EU voorzitterschap) organiseren het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) en het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie (SCVD) een seminarie dat dieper zal ingaan op de maritieme veiligheid in vier regio’s die van belang zijn voor Europese landen: de Noordzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee in de periferie van het continent, alsook de Golf van Guinee. De analyse van elk gebied zal in het licht staan van een heersende regionale uitdaging en zal als inspiratie dienen voor te nemen maatregelen.
Op een historisch kantelpunt in de huidige steeds uitdagendere en snel veranderende wereldorde, zien Europese landen zich verplicht om hun veiligheidsbeleid in ijltempo aan te passen en hun defensiecapaciteiten te versterken, ook in het maritieme domein. Deze aandachtspunten vereisen tegelijkertijd objectieve visies en richtlijnen, regionale en transregionale samenwerking alsook nationale inspanningen en middelen. Daarom zullen experten hun ideeën met ons uitwisselen over de kritieke infrastructuur in de Noordzee, over migratie en grensoverschrijdende criminaliteit in de Middellandse Zee, over de Zwarte Zee als een cruciaal kruispunt van zee-engtes en estuaria en, ten slotte, over de piraterij in de Golf van Guinee. Deze vier geografische regio’s zullen geanalyseerd worden vanuit meerdere invalshoeken: geopolitiek, strategie, diplomatie, economie, recht, inlichtingen, het militaire en menselijke domein, kwetsbaarheden, hybride dreigingen, weerbaarheid en technologie.

Source image: BE Defence

Uitnodiging en programma downloaden

Taal : Engels
Simultane vertolking in het Nederlands en het Frans

16 april 2024, 9.00 u. – 17.40 u.
> 8.30 u. – Onthaal
> 9.00 u. – Seminarie
> 17.40 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel