In een wereld waar technologische vooruitgang en de complexiteit van conflicten veiligheidsparadigma’s herdefiniëren, staat de EU voor ongeziene uitdagingen. Die uitdagingen zijn vandaag des te groter, niet alleen vanwege de digitalisering van onze maatschappijen en het uitbreken van conflicten zonder duidelijke grenzen – ook wel gekend als hybride oorlogen –, maar ook door de opkomst van cognitieve oorlogsvoering als een belangrijk slagveld. Sociale media en beïnvloedingsoperaties die verder reiken dan de klassieke psychologische operaties hebben tot doel het gedrag en de houding van vaak nietsvermoedende burgers te sturen. Dit jaar maken cruciale verkiezingsdeadlines over de hele wereld de weg vrij voor intensieve psychologische manipulatiecampagnes die als doel hebben het beloop van de democratie te beïnvloeden. Dit illustreert de kracht en alomtegenwoordigheid van desinformatiestrategieën om de publieke opinie te kneden. Door de percepties tijdens de verkiezingen vorm te geven, kunnen deze subtiele overtuigingstactieken de solidariteit en de steun van burgers voor de strategische keuzes van hun leiders ondermijnen. De sociale cohesie en de legitimiteit van politieke beslissingen komen hierdoor in het gedrang.
Daarom heeft dit seminarie tot doel defensie en veiligheidsexperten, beleidsmakers, academici en geëngageerde burgers aan het denken te zetten over de meest geschikte oplossingen voor deze complexe uitdagingen. Door naast cybernetische en hybride aspecten ook aandacht te hebben voor de cognitieve dimensie, wordt gebruik gemaakt van een alomvattende en geïntegreerde veiligheidsaanpak.

Bron afbeelding: Gerd Altmann de Pixabay

Programma downloaden

Taal : Engels
simultaanvertolking in het Nederlands en het Frans

23 mei 2024, 9.00 u. – 12.00 u.
> 8.30 u. – Onthaal
> 9.00 u. – Seminarie
> 12.00 u. – Receptie

Campus Renaissance
Hobbemastraat 8
1000 Brussel