Alain DE NEVE

Onderzoeker van het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie

Terug

Biografie

Alain De Neve volgde een voortgezette opleiding in de politieke wetenschappen (optie: internationale relaties) aan de Université catholique de Louvain. Vandaag werkt hij als onderzoeker “technologische ontwikkeling” op het gebied van defensie bij het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie (SCVD), meer bepaald binnen de domeinen technologische innovatie omtrent Defensie, de wapenindustrie en de ruimtevaartsector.

In 2001 gaat Alain aan de slag bij het Studiecentrum voor Defensie (het latere SCVD), dat toen gevestigd was in het Sint-Annakwartier in Laken. In datzelfde jaar wordt hij aangesteld als vaste onderzoeker bij het Ministerie van Defensie, waar hij meewerkt aan een comparatieve studie van de nationale witboeken en defensiedoctrines in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Vervolgens wordt hij bevestigd in zijn functie en krijgt hij de taak om de uitdagingen van militaire innovatie en defensietechnologieën te bestuderen. In de lente van 2003 wordt Alain consultant bij La Libre Belgique , waarvoor hij de Amerikaanse operaties tijdens de invasie in Irak analyseert en becommentarieert. Gedurende diezelfde periode richt hij samen met enkele vakgenoten het Réseau multidisciplinaire d’études stratégiques (RMES) op, een netwerk dat onderzoekers met uiteenlopende achtergronden die werken rond veiligheidskwesties samenbrengt. Deze gezamenlijke onderzoeksinspanningen resulteren in de uitgave van drie werken die respectievelijk zijn toegewijd aan de toekomst van de luchtmacht, de derde Golfoorlog (operatie “Iraqi Freedom”) en de nieuwe politiek-strategische evenwichtsverhoudingen binnen de NAVO.

In het kader van zijn activiteiten bij het SCVD legt Alain zich volledig toe op kwesties die verband houden met technologische innovatie, opkomende technologieën en de evolutie van de Europese markt voor defensiegoederen en –materieel. Hij neemt als expert in deze verschillende domeinen deel aan talrijke fora, zowel in België als in het buitenland, en staat binnenlandse en buitenlandse media te woord. Alain werkt ook mee aan verscheidene projecten voor academische publicaties van de Université libre de Bruxelles en de Université catholique de Louvain. Ten slotte wordt hij regelmatig uitgenodigd door universiteiten en verenigingen om informatie te verstrekken en conferenties te houden over de algemene veiligheidsproblematiek in verband met technologie.