André DUMOULIN

Onderzoeker van het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie

Terug

Biografie

Na zijn studies in de geschiedenis gevolgd door een aggregaat voor het lager middelbaar onderwijs aan de Haute École de la Ville de Liège (Jonfosse, 1979), behaalde André Dumoulin een licentiaat in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Luik (2003) en een doctoraat op artikels aan de Université de Lille 2. In 2014 werd hij definitief benoemd tot docent, waarna hij al die tijd werkte als onderzoeksmedewerker aan het Institut de recherche sur la paix et la sécurité (Brussel) en als universiteitsdocent aan de Université libre de Bruxelles (ULB), waar hij instond voor de seminaries in de voortgezette opleidingen en postgraduaten, en aan de Universiteit van Luik (voortgezette opleidingen, bachelors en masters). Zijn expertise en onderzoeksdomein richten zich op het Europese veiligheids- en defensiebeleid, de interacties tussen de EU en de NAVO en tussen de EU en de West Europese Unie, afschrikkingsbeleid en nucleaire doctrines en, ten slotte, het veiligheids- en defensiebeleid van België en de Europese landen.

In het kader van zijn werk rond Europese defensie, werkte André Dumoulin van 2002 tot 2012 bij de Koninklijke Militaire School (KMS), eerst aan de leerstoel Economie & Management, vervolgens bij het departement Gedragswetenschappen. Tijdens het korte bestaan van het Réseau belge multidisciplinaire d’études stratégiques (RMES) was hij directeur van de collectie RMES bij uitgeverij Bruylant/Larcier.

In 2013 ging André Dumoulin aan de slag bij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) op de campus van de KMS. Tegenwoordig doceert hij als honorair universitair docent over defensiegerelateerde kwesties, de NAVO en het GVDB aan de Université des aînés (Luik) en aan de Universiteit van Luik (bachelors en masters). Hij werkt ook regelmatig mee aan de Annuaire français de relations internationales (AFRI), de Revue Défense Nationale (Parijs) – eveneens binnen het beoordelingspanel – en het tijdschrift Défense et sécurité internationale (DSI) van Areion Group. Verder is hij docent aan het nieuwe Centre d’étude sur le terrorisme et la radicalisation (CETR) opgericht door professor Michaël Dantinne (Universiteit van Luik).

André Dumoulin heeft tal van werken, studies en andere wetenschappelijke publicaties geschreven en heeft verschillende verklaringen afgelegd in zeer uiteenlopende kringen: ngo’s, parlementen, militaire kringen, onderwijsinstellingen en universiteiten, denktanks, politieke partijen, reflectiegroepen, academies, de Europese Commissie. La politique européenne de sécurité et de défense (PESD). De l’opératoire à l’identitaire, een van zijn bekende publicaties waarvoor Javier Solana het voorwoord geschreven heeft, is het allereerste naslagwerk over deze thematiek die in het Frans werd uitgegeven, bij uitgeverij Bruylant. In 2017 schreef hij samen met Nicolas Gros-Verheyde de eerste handleiding over het GVDB (red. Du Villard), met een voorwoord van Federica Mogherini.

Ook Politiques de communication, médias et défense. L’OTAN et la PSDC : visibilité en Belgique et chez ses voisins (Peter Lang, Brussel, 2013; met red. Delphine Deschaux-Beaume et Sylvain Paile), Opinions publiques et politique européenne de sécurité et de défense commune. Acteurs, positions, évolutions (Bruylant, Brussel, 2010; met red. Philippe Manigart) en Union de l’Europe occidentale : la déstructuration (1998 2006) (Bruylant, Brussel, 2005) zijn het vermelden waard.

André Dumoulin is:

  • lid van het Centre d’étude sur le terrorisme et la radicalisation (CETR, Universiteit van Luik) ;

  • lid van het Réseau international des doctorants PSDC (onder leiding van Sylvain Paile, Universiteit van Luik) ;

  • docent aan de Universiteit van Luik voor defensiegerelateerde vakken ;

  • lid van Réseau de recherche sur les opérations de paix (Université de Montréal) ;

  • lid van het leescomité van de Revue Défense Nationale (Parijs).