Xavier BARA

Onderzoeker van het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie

xavier.bara@mil.be

Indo-Pacifische regio

Biografie

Cavalerie en stafofficier, geopolitieke wetenschapper, geschiedkundige.
Kapitein Xavier Bara begon zijn actieve dienst in het Belgische leger in 1994, in de geest van “voor vorst en vaderland”. Hij alterneerde de verschillende statussen “beroepsmilitair” (voltijdse dienst), “beschikbare reservist” en sinds 2019 opnieuw “beroepsmilitair”. Hij werd geaffecteerd bij de Jagers te Paard (lichte cavalerie verkenningseenheid), een korps dat hem nauw aan het hart ligt. In 1998 deed hij ervaring op in het Trainingscentrum voor Commando’s. Na jaren te hebben gediend binnen de manschappen, werd hij als officier aangesteld in de gepantserde cavalerie. In 2009 werd hij ingedeeld bij het 2/4 regiment Jagers te Paard en in 2011 bij het bataljon Jagers te Paard/ISTAR (Intelligence – Surveillance – Target Acquisition – Reconnaissance). Zijn vaardigheden als stafofficier ontwikkelde hij voornamelijk in Branch 2/intelligence analysis en als assistent-stafofficier Operaties & Training (AS3) in het ISTAR-bataljon, eskadron Staf en Diensten, in 2019-2020. In 2022 behaalde hij een certificaat van “Raadgever in het Recht van de Gewapende Conflicten” aan het Defensiecollege. Als instructeur aan de Koninklijke School voor Onderofficieren van 2021 tot midden 2023, onderwees kapitein Bara “militaire organisatie” en “recht van de gewapende conflicten” en vormde hij toekomstige militaire instructeurs. Sinds juli 2023 werkt hij als onderzoeker aan het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie (SCVD), waar hij verantwoordelijk is voor de onderzoekslijn “Indo-Pacifische regio”. Lees meer

Expertise

Azië – Pacifische regio
Driehoek China – India – Japan
Euraziatische “Great Game
Total Defence
Interactie tussen land- en zeemachten
Militaire aangelegenheden
Conventionele strijdkrachten (voornamelijk landstrijdkrachten)
Klassieke geopolitiek in realpolitik
Comparatieve historische studies
Europese militaire geschiedenis.