Eric Kalajzic

Kolonel stafbrevethouder

Directeur van het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie

Biografie

Net voor zijn vijftiende verjaardag zette Éric Kalajzic de eerste stappen in zijn militaire loopbaan aan de Koninklijke Cadettenschool in Laken. Nadat hij samen met de 122ste promotie Alle Wapens was afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School, koos hij ervoor te dienen in de Pantsertroepen met als specialisatie “verkenning”. Gedurende zijn hele loopbaan, bekleedde hij afwisselend de functies van bevelhebber van operationele eenheden – gaande van verkenningspelotonscommandant tot tweede commandant van de militaire inlichtingendienst (4de regiment Jagers te Paard; 1ste regiment Lansiers, onafhankelijk eskadron en nadien bataljon 4e Jagers te Paard; hoofdkwartier van de 7de brigade – 2de regiment Jagers te Voet; Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid) – en opleidingsfuncties (groep CVR-T/School voor Pantsertroepen; Pantsercavalerieschool – regiment Gidsen; Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie; Koninklijke Militaire School), gaande van instructeur tot hoofd van de leerstoel Wereldpolitiek.

Hij was in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland en actief tijdens externe militaire operaties in voormalig Joegoslavië (Baranja – compagniecommandant; UNPROFOR/BELBAT VIII), Afghanistan (Kaboel – korpscommandant, ISAF V/1 – 4de Belgische detachement KAIA Force Protection) en Mali (kabinetschef van de commandant van de troepenmacht MINUSMA) onder de vlag van de Verenigde Naties en de Noord Atlantische Verdragsorganisatie. Hij heeft verscheidene kortere missies uitgevoerd in Afrika, het Midden Oosten, Azië, Oceanië, de Verenigde Staten en zowat overal in Europa.

Expertise

Theorieën van de internationale relaties ;
Politieke geografie ;
Geopolitieke analyse van conflicten en ontwikkeling ;
Strategische studies ;
Inlichtingen- en veiligheidsstudies ;
Joint and combined operations (planning, stafprocedures, uitvoering) ;
Opleidingsontwikkeling.

Publicaties

Update of the Strategic Vision 2030: Recommendations (s/Dir), Website IRSD – Rapport pour la Ministre de la Défense du Comité stratégique, Mai 2021

Security environment 2021-2030 (s/Dir), Website IRSD – Rapport pour la Ministre de la Défense du Comité stratégique, Mai 2021

Congo et Défense belge : 60 ans après l’indépendance, quo vadis ?, pp162-175., Revue Militaire Belge, N° 20, Jun 2021

1945-2020 : la Belgique et l’Europe craignent l’Allemagne !, pp112-125., Revue Militaire Belge, N° 19, Jun 2020

MINUSMA : laboratoire des futures opérations de la Paix des Nations unies, pp42-55., Revue Militaire Belge, N° 18, Dec 2019

Chapitre : « Renseignement , évolutions influençant les ressources humaines », pp491-523., Un Chapitre dans un ouvrage collectif : 1915-2015, Het verhaal van de Belgische militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst. L’histoire du service de renseignement militaire et de sécurité belge, Ed Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2015, 672p., Jun 2015

Hervorming van de veiligheidssector: analyse van de toe-eigening en van de toepassing van het concept door de Belgische Defensie in Burundi tussen 2006 en 2011, Thesis Master in Science of Conflict and Development / UGent, Jun 2012

Is a confrontation between China and Japan likely in the near future?, Core Seminar Paper / 23rd International Training Course in Security Policy / GCSP, Jan 2009

Les relations Europe/Etats-Unis, pp205-212., Revue Contact N° 125 (IRSD), Nov 2002

Visite de travail DPD 2002-2003 : la Finlande, pp151-160, Revue Contact N° 125 (IRSD), Nov 2002

Ethique, déontologie et valeurs militaires., Thèse CSEM – 116e Division Prix CPF Hre Jean Ludwig, Jun 2002

World Trade Organization (WTO) – Organisation Mondiale du Commerce (OMC), pp177-192., Revue Contact N° 123 (IRSD), Dec 2001

Elaboration d’une formation. Etape 6 : Evaluation d’une monographie. 2ième  partie, 15p., Bulletin de Cavalerie – N° 308 – Conseiller pédagogique, Jun 2001

Le groupe de travail ‘Peloton d’éclaireurs’ : résultats, 11p., Bulletin de Cavalerie – N° 308, Jun 2001

Bulletin de Cavalerie – N° 307 – Conseiller pédagogique, Elaboration d’une formation. Etape 6 : Evaluation d’une monographie. 1ière partie, 7p., Dec 2000

Elaboration d’une formation. Etape 5 : La rédaction d’une analyse de leçon, 8p., Bulletin de Cavalerie – N° 306 – Conseiller pédagogique, Jun 2000

Les processus d’apprentissage, 6p., Bulletin de Cavalerie – N° 306, Jun 2000

Elaboration d’une formation. Etape 4 : établissement de la structure de la formation sous forme de monographie, 10p., Bulletin de Cavalerie – N° 305 – Conseiller pédagogique, Dec 1999

Le projet  ‘Aptitudes et techniques de commandement’, 12p., Bulletin de Cavalerie – N° 305 & Revue Le Calot N° 1 (1 ERSO), Dec 1999 Avr 2000

Elaboration d’une formation. Etape 3 : définir les objectifs de formation par branche, 9p., Bulletin de Cavalerie – N° 304 – Conseiller pédagogique, Jun 1999

Mémento de leadership à l’usage des cadres de la Cavalerie blindée, 5p., Bulletin de Cavalerie – N° 304 – Conseiller pédagogique, Jun 1999

Le projet de ‘Révision de la formation du sous-officier de Cavalerie blindée’, 13p., Bulletin de Cavalerie – N° 304, Jun 1999

Elaboration d’une formation. Etape 2 : détermination et formulation des objectifs, 8p., Bulletin de Cavalerie – N° 303 – Conseiller pédagogique, Dec 1998

L’escorte de convoi et de VIP en PSO, 8p., Bulletin de Cavalerie – N° 303, Dec 1998

La coopération civilo-militaire : une capacité pour l’OTAN, 12p., Bulletin de Cavalerie – N° 302, Jun 1998, Bulletin de Cavalerie – N° 302 – Conseiller pédagogique, Jun 1998

Personnages et sociétés dans les romans de Jean Lartéguy : quelques cas., Thèse Licence en Sciences Sociales et Militaires / 122e Prom TAW / ERM, Sep 1986

Studieverloop

Leidinggevende functies