Defence-related Research Action (DEFRA)

Als verantwoordelijke voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie, heeft het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in de loop van 2021 een eerste oproep gelanceerd voor de Defence-related Research Action (DEFRA).
DEFRA heeft als doel op structurele wijze R&T-samenwerkingsverbanden op te zetten tussen Defensie, de academische wereld en de industrie volgens het Triple Helix model voor innovatie, in domeinen en volgens thema’s die door Defensie als prioritair worden beschouwd. Deze projecten moeten ook als hefboom fungeren voor onderzoeksinstellingen en industrie om hun technologisch niveau te verhogen en hun kansen op succesvolle deelname in andere programma’s, zoals het Europees Defensiefonds (EDF), te vergroten.
Voor de lancering van de eerste oproep voor DEFRA werd samengewerkt met BELSPO, een administratie die de expertise en technische platformen voor de organisatie van wetenschappelijke programma’s in huis heeft. Deze eerste fase is zeer succesvol verlopen en beide partijen wensen de samenwerking te verankeren in een nieuw protocolakkoord voor een structurele samenwerking op lange termijn. Dit vormt één van de hoekstenen in uitvoering van het beleid van de minister van Defensie om de samenwerking tussen Defensie, de academische wereld en de bedrijfswereld te stimuleren.

Naar aanleiding van de ondertekening van dit protocolakkoord wordt op 13 december 2021 om 14.00 u. een online persconferentie georganiseerd in aanwezigheid van de minister van Defensie en de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, waarbij de drie weerhouden projecten van de oproep 2021 zullen voorgesteld worden. Het programma vindt U in bijlage.
U wordt vriendelijk uitgenodigd om deze online persconferentie (via Skype for Business) bij te wonen. Om praktische redenen verzoeken wij U zich in te schrijven vóór 9 december 17.00 u. per e-mail aan IRSD-PRS@mil.be, met vermelding van uw naam, voornaam en e-mail.

Om praktische redenen verzoeken wij U zich in te schrijven vóór 9 december 17.00 u

per e-mail aan IRSD-PRS@mil.be, met vermelding
van uw naam, voornaam en e-mail.

Online persconferentie

13 december 2021 om 14.00 u.

14.00 u.: Welkomstwoord
14.05 u.: Toespraken door minister van Defensie, mevr. Ludivine Dedonder en staatssecretaris Wetenschapsbeleid, dhr. Thomas Dermine
14.20 u.: Presentatie winnende projecten
14.20 u.: Thema SPACE: SALTO
14.30 u.: Thema NEET: INSERT-BD by Dr. Ezra Dessers
14.40 u.: Thema SEHS: MONA by Prof. J.-M. Redouté
14.50 u.: Ondertekening van het protocolakkoord tussen het ministerie van Landsverdediging en de POD Wetenschapsbeleid

Background informatie winnende projecten