Collaboratief onderzoek

De onderzoeksentiteiten van Defensie zijn actief betrokken bij internationale samenwerkingsprojecten, via verschillende programma’s en organisaties:

OTAN STO

De NATO Science and Technology Organization (STO) voert intern collaboratief onderzoek uit, bevordert collaboratief onderzoek tussen de 28 lidstaten en onderhoudt netwerken van deskundigen.

Het NAVO-onderzoek richt zich op de toekomstige capaciteiten van het Bondgenootschap, overeenkomstig de prioriteiten en strategische behoeften, vastgelegd door het Wetenschappelijk en Technisch Comité.

Het samenwerkingsmodel wordt in de praktijk gebracht door gespecialiseerde werkgroepen, bestaande uit wetenschappers en deskundigen die de strijdkrachten in contact brengen met andere NAVO-entiteiten.

EDA R&T

Binnen het Europees Defensieagentschap (EDA) biedt het Directoraat Onderzoek, Technologie en Innovatie verschillende instrumenten aan om collaboratief onderzoek tussen de lidstaten te bevorderen. Het hoofddoel is de Europese defensiecapaciteiten te ontwikkelen en tegelijkertijd een zekere coherentie binnen de Unie te waarborgen.

Deze instrumenten omvatten met name CAT B-projecten die door verschillende lidstaten zijn geïnitieerd (bottom-up benadering) en door hen op vrijwillige basis worden gefinancierd.

CAT A – JIP (Joint Investment Programmes) projecten worden geïnitieerd door het EDA op basis van een programma waarvan de prioriteiten door de lidstaten worden vastgesteld. Over het algemeen is een groot aantal staten betrokken en bestaan er in het kader van hetzelfde thematische programma verschillende projecten naast elkaar.

Europees Defensiefonds (EDF)

Het Europees Defensie Fonds, waarvan het werkprogramma 2021 op 30 Juni geformaliseerd werd, is een nieuw financieringsinstrument ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekscentra, nationale overheden, internationale organisaties en universiteiten van de lidstaten van de Europese Unie. Het is gericht op het bevorderen van innovatie en het mogelijk maken van schaalvoordelen op het gebied van defensieonderzoek en in de industriële ontwikkelingsfase door het ondersteunen van samenwerkingsprojecten.

Er zijn voorbereidende acties voor dit nieuwe programma uitgevoerd, zowel voor onderzoek en innovatie (PADR – Preparatory Action for Defence Research) als voor capaciteitsontwikkeling (EDIDP – European Defence Industrial Development Programme).

EDF – Europees Defensiefonds
EDIDP – European Defence Industrial Development Programme
Actieve projecten waarbij defensie onderzoeksinstellingen betrokken zijn

Kaderprogramma’s Horizon 2020 en Horizon Europa

De door de Europese Commissie gefinancierde onderzoeks- en innovatieacties worden georganiseerd volgens meerjarige kaderprogramma’s zoals FP7 (2007-2013), Horizon 2020 (2014-2020) en Horizon Europa (2021-2027).

Veel wetenschappelijke en technische gebieden waarop Defensie expertise heeft ontwikkeld, zijn van toepassing op de civiele wereld, voornamelijk op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Actieve projecten waarbij defensie onderzoeksinstellingen betrokken zijn

Contact

Voor elk verzoek om informatie over internationaal collaboratief onderzoek kunt u contact opnemen met de heer Pierre De Man (pierre.deman2@mil.be, 02/441 42 71)