Europees Defensie Fonds (EDF)

Op woensdag 30 juni 2021 kondigde de Europese Commissie de aanname van het jaarlijkse werkprogramma voor het Europees Defensiefonds (FED) aan. Hiermee worden 23 calls for proposals gelanceerd, goed voor financiering ter waarde van €1.2 miljard van de Europese Unie. Twee derde hiervan is voorzien voor ontwikkelingsprojecten, één derde wordt vrijgemaakt voor onderzoeksprojecten. 8% van het budget zal worden besteed aan disruptieve technologieën en het werkprogramma voorziet ‘open calls’ waarbij consortia zelf een project kunnen voorstellen. Net als onder de pilootprogramma’s EDIDP en PADR worden de voorstellen ingediend door consortia bestaande uit verschillende entiteiten komende uit verschillende lidstaten.
Op 15 juli zal de Commissie de Guide for Applicants publiceren met gedetailleerde informatie om deel te nemen aan een project. Op 9 september zullen de calls officieel geopend worden en op 15 september volgt hierover een infodag, georganiseerd door de Commissie. Rond deze periode zal ook de Model Grant Agreement gepubliceerd worden. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 9 december.
Belgische entiteiten hebben in het EDIDP-pilootprogramma reeds bewezen zeer competitief te zijn. Voor het programma 2019 rekenden we 13 Belgische winnende deelnames, voor 2020 bedroeg dit aantal zelfs 19. Om dit succes door te zetten willen we zoveel mogelijk Belgische entiteiten aansporen deelname aan een consortium te overwegen.
Informatie over het EDF, de deelnemingsvoorwaarden en de evaluatiecriteria kan gevonden worden op de website van de FOD Economie. Entiteiten die wensen deel te nemen aan het EDF wordt steeds warm aanbevolen om contact op te nemen met de FOD Economie (nfp-edf@economie.fgov.be of +32 2 277 75 15) en/of Defensie (ACOSSTRAT-EDF@mil.be).