Europees Defensie Fonds (EDF)

Het Europees Defensiefonds (EDF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) om de strategische autonomie van de eigen defensie-industrie te ondersteunen en verder uit te bouwen.
Op basis van een jaarlijks werkprogramma worden zowel ontwikkelings- als onderzoeksacties gefinancierd. In de periode 2021-2027 zal aan de verschillende acties in totaal een budget van bijna € 8 miljard aan subsidies toegekend worden. Daarbij zullen kmo’s, startups en niet-traditionele defensie-entiteiten een cruciale rol spelen om de concurrentiekracht en het innovatieve karakter van de Europese technologische en industriële defensiebasis (EDTIB) te versterken.
Informatie over het EDF, de deelnemingsvoorwaarden en de evaluatiecriteria kan gevonden worden op de website van de FOD Economie. Entiteiten die wensen deel te nemen aan het EDF wordt nog steeds warm aanbevolen om contact op te nemen met de FOD Economie (nfp-edf@economie.fgov.be OF +32 2 277 92 37) en/of Defensie (ACOSSTRAT-EDF@mil.be).

Werkprogramma 2023

Op 30 maart 2023 werden de oproepen tot indienen van voorstellen van het Europees Defensiefonds 2023, die 34 verschillende onderwerpen behandelen en waarvoor een totaalbudget van ongeveer € 1,2 miljard is uitgetrokken, gepubliceerd door de Europese Commissie. Voorstellen kunnen nog tot 22 november 2023 ingediend worden.
Persbericht
Werkprogramma en oproepen documenten

Werkprogramma 2022 

Op 26 juni 2023 kondigde de Europese Commissie aan voornemens te zijn om voor een totaalbedrag van bijna € 832 million 41 collaboratieve defensiegerelateerde onderzoeks en ontwikkelingsprojecten te financieren die geselecteerd werden naar aanleiding van de oproepen tot indienen van voorstellen voor het Europees Defensiefonds (EDF).
Meer informatie over de winnende voorstellen is te vinden op de pagina “Gunningen”.

Werkprogramma  2021

Op 20 juli 2022 kondigde de Europese Commissie aan voornemens te zijn om voor een totaalbedrag van bijna € 1,2 miljard 61 collaboratieve defensiegerelateerde onderzoeks‑ en ontwikkelingsprojecten te financieren die geselecteerd werden naar aanleiding van de allereerste oproepen tot indienen van voorstellen voor het Europees Defensiefonds (EDF).
Meer informatie over de winnende voorstellen is te vinden op de pagina “Gunningen”.