Defence-related Research Action (DEFRA)

Ondertekening van het protocolakkoord tussen
het ministerie van Landsverdediging en de POD Wetenschapsbeleid

Op 13 december organiseerde het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) een persconferentie op campus Renaissance, in het bijzijn van de staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, dhr. Thomas Dermine. De minister van Defensie, mevr. Ludivine Dedonder, heeft het evenement online gevolgd. Dit evenement was de perfecte gelegenheid voor beide ministers om een protocolakkoord te ondertekenen dat het begin inluidt van een langetermijnsamenwerking tussen DEFRA en BELSPO.

“Ik ben ervan overtuigd dat met de ondertekening van dit akkoord Defensie over een nieuw efficiënt instrument zal beschikken dat haar in staat zal stellen haar doelstellingen op het gebied van innovatie, wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling te bereiken,” verklaarde minister Dedonder. “De budgetten voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek zullen in de toekomst verder opgetrokken worden, met name het budget voor het DEFRA-programma.”

Als verantwoordelijke voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie heeft het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in maart 2021 een eerste oproep gelanceerd in het kader van het DEFRA-programma (Defence-related Research Action).

Als verantwoordelijke voor het wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie heeft het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) in maart 2021 een eerste oproep gelanceerd in het kader van het DEFRA-programma (Defence-related Research Action). De drie winnende projecten van deze DEFRA-oproep werden eveneens tijdens deze persconferentie voorgesteld.
br> DEFRA heeft tot doel op een structurele manier en volgens het triple helix model voor innovatie R&T samenwerkingsverbanden op te zetten tussen Defensie, de academische wereld en de industrie op gebieden en volgens thema’s die Defensie als prioritair beschouwt.

Voor de lancering van de eerste oproep voor DEFRA heeft het KHID samengewerkt met BELSPO, de Belgische federale instelling die de nodige expertise in huis heeft en beschikt over technische platformen voor de organisatie van wetenschappelijke programma’s. Deze eerste fase is zeer succesvol verlopen en beide partijen hebben hun samenwerking verankerd in een nieuw protocolakkoord voor een structurele samenwerking op lange termijn. Dit akkoord vormt een hoeksteen van de uitvoering van het beleid van de minister van Defensie om de samenwerking tussen Defensie, de academische wereld en de industrie te stimuleren.

De drie winnende projecten komen voort uit zeer verschillende domeinen, maar zullen elk op hun eigen manier een meerwaarde betekenen voor Defensie en haar personeel.

 • Project“INSERT-BD” (Integrating NEETs in Society through Employment, Recruitment and Training in Belgian Defence)
  Voor het thema “NEET” (Not in Employment, Education or Training)
  KMS, leerstoel Sociologie – KU Leuven, HIVA
  “We richten ons op een groep jongeren die moeite hebben om werk te vinden. Het gaat om jongeren die niet meer naar school gaan, niet werken en geen opleiding volgen. We willen onderzoeken hoe Defensie kan helpen een oplossing te vinden voor dit maatschappelijke probleem,” vertelt dhr. Dessers van de KU Leuven en verantwoordelijke voor het project. “Defensie schenkt al sinds enige tijd bijzondere aandacht aan deze NEET-groep,” voegt mevr. Resteigne van de KMS en partner van het project hieraan toe, “maar het doel is onder meer om na te gaan of deze jongeren effectief bij Defensie blijven en om de problemen in verband met diversiteit te bestuderen. Op die manier kan Defensie het personeelsverloop binnen deze groep beperken.”
 • Project “SALTO”(Secure Active Learning for Territorial Observations)
  Voor het thema “Space”
  ISSeP – UCLouvain-la-Neuve – OSCARS
  “Er is altijd nood aan nieuwe projecten, voornamelijk om nieuwe soorten onderzoek te kunnen uitvoeren”, stelt Eric Hallot, verantwoordelijke van het project bij ISSeP.
  Olivier Dubois, verantwoordelijke voor het project bij OSCARS, voegt er het volgende aan toe: “Het idee is om tot een resultaat te komen dat een toegevoegde waarde kan bieden voor de operaties op het terrein. Al het werk van OSCARS is gelinkt aan het gebruik van geografische informatiesystemen die militairen kunnen helpen beslissingen te nemen; dit noemt men situation awareness. We passen dit reeds toe in de luchthavens en in de logistiek. Defensie lijkt ons in het verlengde van de voorgaande projecten te liggen.”
  “Defensie zal voordeel kunnen halen uit de productie van (artificiële) synthesebeelden waarin talloze gegevens naar wens kunnen worden gemodelleerd (weersomstandigheden, omgeving, locatie, enz.) met het oog op training en bewaking,” besluit Eric Hallot.
 • Project “MONA” (Miniaturised mOtion-triggered eNergy hArvester for wireless communication and battery charging)
  Voor het thema “SEHS” (Small energy harvest system)
  ULiège, Microsys Laboratory – FN Herstal
  “We ontwerpen miniatuursystemen, maar we werken ook aan systemen voor energieterugwinning,” verduidelijkt Jean‑Michel Redouté van Microsys/ULiège. “Ze zetten mechanische energie om in elektrische energie. Het doel van het project is om een systeem te ontwikkelen dat meer energie kan terugwinnen en deze elektrische energie in diverse omstandigheden kan opwekken. Het systeem zou bijvoorbeeld onder de riemen van de rugzak van de militairen vastgebonden kunnen worden om kleine elektronische apparaten zoals mobiele telefoons op te laden. Over een afstand van 5 kilometer met een rugzak van 15 kilogram zouden we een telefoon met 10 procent kunnen opladen.”
  Jean-Michel Redouté voegt er nog het volgende aan toe: “Een andere mogelijkheid is om het toestel vanop afstand te activeren, zoals met een afstandsbiedening. De MONA ontvangt het signaal wanneer de knop wordt ingedrukt, maar wekt ook zijn eigen energie op. Er zouden dus geen problemen meer mogen optreden als gevolg van door slijtage gebroken draden of lege batterijen. Het transmissiesysteem kan bijvoorbeeld gebruikt worden in ondergrondse apparatuur om indringers op te sporen.” Jean‑Michel Redouté vergelijkt dit instrument met een Zwitsers zakmes: “Het is klein, praktisch en voor iedereen toegankelijk aangezien het gemakkelijk is in gebruik en niet veel weegt.”