Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie,
vanuit het standpunt van Defensie: hoe gaat dat in zijn werk? En wat waren de resultaten?

Ruben VINCENT & Rodolphe VAN HÖVELL

Tussen januari en juni 2024 heeft België het roterende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waargenomen. Dit artikel legt uit in welke context de Belgische Defensie heeft bijgedragen tot het Europese beslissingsproces in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU. Nadien wordt beschreven hoe het GVDB-programma werd uitgewerkt door het trio en de federale overheid en hoe het werd geïmplementeerd tijdens de periode van het voorzitterschap. Ten slotte halen de auteurs, die rechtstreeks betrokken waren bij de militaire werkgroep voor het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, in dit artikel meerdere concrete succesverhalen aan met betrekking tot de veiligheids- en defensieagenda.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 28 juni 2024

Het artikel downloaden