Special Operations Liaisons in ondersteuning van het Belgische buitenlandse beleid

Davy WYBO

Majoor Davy WYBO is al meer dan twintig jaar actief binnen de Special Forces Group. Hij bekleedt momenteel de functie van tweede commandant. Als operator, teamleider, commandant van het operationeel detachement en S3 heeft hij deelgenomen aan meer dan vijftien zeer uiteenlopende missies in verschillende regio’s zoals onder andere in de Balkan, Afrika en het Midden-Oosten.
Vredeshandhaving is vandaag meer dan ooit een dynamisch en complex gebeuren. In geval van een crisis heeft de Belgische Special Operations gemeenschap een aantal troeven achter de hand om snel te kunnen reageren en om op vraag van onze regering op deze veranderende situatie te kunnen inspelen. Het uitsturen van een crisismanagementteam is dikwijls een van de eerste stappen om een versterking van het ambassadepersoneel en de defensieattachés te verzekeren. Een van de taken van dit crisismanagementteam bestaat erin handelingsopties te genereren op tactisch-operationeel niveau om de crisis het hoofd te kunnen bieden. Nauw overleg met de lokale partners op het terrein is natuurlijk noodzakelijk om mogelijke en realistische beleidsopties te bepalen. Dit artikel onderzoekt in welke mate Defensie door middel van een special operations liaison zou kunnen bijdragen aan de Belgische buitenlandpolitiek.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 31 mei 2024

Het artikel downloaden