België en multidomeinoperaties

Patrick VAN HOESERLANDE

We leven in een tijdperk van voortdurende competitie, wat zich vertaalt in een veranderende en constant evoluerende context voor het plannen en uitvoeren van militaire operaties. We staan voor uitdagingen in steeds complexere, hyperactieve, verstedelijkte en geconnecteerde gevechtssituaties zonder geografische grenzen en tegelijkertijd op alle niveaus en in alle domeinen.
De invoering van het concept “multidomeinoperaties” (multi-domain operations (MDO) oftewel operaties binnen en over de verschillende domeinen heen) benadrukt de wil om de uitdagingen van de toekomstige complexe oorlogsvoering aan te gaan en voor te blijven, met als doel moeilijke en gelijktijdige dilemma’s te creëren voor onze tegenstanders.

Belgisch Militair Tijdschrift, artikel 10 april 2024

Het artikel downloaden